Vad hände sen?

Mistra Urban Futures jobbar med hållbar stadsutveckling, en av dagens viktigaste samhällsutmaningar. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av praktiker och forskare med målet att förverkliga den rättvisa, gröna och tillgängliga staden. Här kan du läsa mer om vad som hände sen inom några av Mistra Urban Futures projekt.

 

Borås resecentrum

Attraktiva områden nära resestationer  

Mistra Urban Futures satsning på urbana stationssamhällen har lett till konkreta resultat runt om i Västsverige. Flera kommuner har förändrat sin syn på attraktiva områden nära reseknutpunkter, gågator och andra promenadstråk. Läs mer

 

Mie Svennberg

Kulturens värde i staden

De senaste åren har flera kulturprojekt genomförts inom ramen för Mistra Urban Futures. Fallstudier för att visa på kulturens värde, framtagning av analyser och strategier har lett till att kulturen nu lättare kan arbetas in i planeringen. Läs mer

 

Kollektivtrafik

Mindre biltrafik och mer kollektivt resande

Kollektivtrafiken i Göteborgsregionen ska öka till 40 procent år 2025.
Ett samverkansprojekt inom ramen för Mistra Urban Futures har spelat extra stor roll på vägen mot det målet. Läs mer

 

Bo Aronsson, Älvstaden

Forskningssamarbete - viktigt arv efter Vision Älvstaden

Globala nyckelfrågor som klimatförändringar, politisk instabilitet och världsekonomi, och dess följer, spelade stor roll när Vision Älvstaden togs fram. Göteborgs Stad lyfter fram vikten av att samarbeta med forskare. Läs mer

 

Hans Abrahamsson

Ändrade synsätt kan skapa socialt hållbara städer 

Åtta synsätt som kan förändras för att skapa rättvisare och socialt hållbara städer. Det är ett resultat av projektet Kairos som Mistra Urban Futures har investerat i. Läs mer