Organisation

Mistra Urban Futures organisation bygger på fem lokala plattformar, i fem städer i världen: Göteborg, Skåne, Kapstaden, Kisumu och Sheffield-Manchester. Ett ömsesidigt lärande och utveckling av forskningscentrumets verksamhet går hand i hand med fokuset på forskning.

Mistra Urban Futures leds av en internationell styrelse och ett konsortium bestående av Göteborgsbaserade institutioner, två universitet och ett forskningsinstitut. Chalmers, som är en av konsortiets partner, är också värd för centrumet.

Administrativt leds verksamheten lokalt inom respektive plattform och centralt från kansliet i Göteborg.

Läs mer om styrelsen, konsortiet och de fem lokala plattformarna.