Organisation

Mistra Urban Futures organisation bygger på ett antal lokala plattformar i följande städer i världen: Göteborg, Stockholm, Skåne, Kapstaden, Kisumu och Sheffield-Manchester samt en nod i Stockholm. Shimla i norra Indien och Buenos Aires i Sydamerika är några av våra nytillkomna projektpartners. Ett ömsesidigt lärande och utveckling av forskningscentrumets verksamhet går hand i hand med fokus på forskning.

Mistra Urban Futures leds av en internationell styrelse och ett konsortium bestående av Göteborgsbaserade institutioner, två universitet och ett forskningsinstitut. Chalmers och Göteborgs universitet, som är två av konsortiets parter, är också värdar för centrumet. Sedan början av 2019 organiseras verksamheten som en enhet inom Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, en gemensam satsning på hållbar utveckling.   

Administrativt leds verksamheten lokalt inom respektive plattform och centralt från kansliet i Göteborg.

Letar du efter kontaktuppgifter till någon på kansliet eller våra plattformar? Gå till vår Hitta personer sida och välj vad du letar efter i filter funktionen eller använd sökmotorn.