Organisation

Mistra Urban Futures organisation bygger på ett antal lokala plattformar i följande städer i världen: Göteborg, Stockholm, Skåne, Kapstaden, Kisumu och Sheffield-Manchester samt en nod i Stockholm. Ett ömsesidigt lärande och utveckling av forskningscentrumets verksamhet går hand i hand med fokuset på forskning.

Mistra Urban Futures leds av en internationell styrelse och ett konsortium bestående av Göteborgsbaserade institutioner, två universitet och ett forskningsinstitut. Chalmers, som är en av konsortiets partner, är också värd för centrumet.

Administrativt leds verksamheten lokalt inom respektive plattform och centralt från kansliet i Göteborg. Letar du efter kontaktuppgifter till någon på kansliet eller våra plattformar? Gå till vår Kontakt-sida och välj vad du letar efter i filter funktionen eller använd sökmotorn.