Kontakt kansli

Mistra Urban Futures organisation bygger på fem lokala plattformar, i Göteborg, Skåne, Kapstaden, Kisumu och Sheffield-Manchester samt en nod i Stockholm. Administrativt leds verksamheten lokalt inom respektive plattform och centralt från kansliet i Göteborg.

Kontaktuppgifter till våra plattformar.

Här hittar du kontaktuppgifter till personer som arbetar på kansliet i Göteborg:

David Simon

Director
david.simon@chalmers.se
Telefon: 031 772 4930, 0708 64 27 80

Henrietta Palmer

Deputy Scientific Director 
henrietta.palmer@chalmers.se
Telefon: 076 60 55 307

Viveka Blomgren

Administrativ chef 
viveka.blomgren@chalmers.se 
Telefon: 031 772 68 76, 0733 84 63 56

Ulrica Gustafsson

Eventansvarig
ulrica.gustafsson@chalmers.se
Telefon: 0721 88 55 88, 031 772 49 39

Maria Hallin

Ekonom 
maria.hallin@chalmers.se 
Telefon: 031 772 8618, 0708 43 54 27

Jan Riise

Manager for Engagement
jan.riise@chalmers.se
Telefon: 0708 64 28 20
Skype janriise

Jenny Sjödin

Kommunikationsansvarig
jenny.sjodin@chalmers.se
Telefon: 031 772 4976, 0723 54 35 59

David Jönsson

Kommunikatör 
david.jonsson@chalmers.se
Telefon: 031 772 49 79, 0736 81 29 47

Johan Berlin

Centrumassistent
berlinj@chalmers.se
Telefon: 073-305 69 02

 

Besöksadress

Läraregatan 3, Göteborg, Sweden

Kollektivtrafik
Hållplats: Kapellplatsen
Buss: 16, 19, 158 & 753
Språvagn: 7 & 10

 

Postadress

Chalmers tekniska högskola AB
Mistra Urban Futures
412 96 Göteborg

Faktureringsadress

Chalmers tekniska högskola AB
Fakturaservice
SE-412 96 Göteborg

Organisationsnummer: 556479-5598