Kisumu

Hamnstaden Kisumu, belägen vid Victoriasjön, är med dryga halvmiljonen invånare Kenyas tredje största stad. Staden spelar en viktig roll i landets transportsystem, inte minst som centrum för en stor landsbygdsbefolkning och landsbygdsekonomi.

Bland de utmaningar som Kisumu står inför finns snabb stadstillväxt, miljöförstöring och fattigdom.

The Kisumu Action Team, KAT, startades 2008 av Kisumus kommunledning. KAT har hittills fungerat som en paraplyorganisation för verksamheten vid Mistra Urban Futures Kisumuplattform, men nu omskapas plattformen till en egen juridisk person.

Pågående projekt:

- Ekoturism

- Marknadsplatser

Genom att konsultera intressenter har ett antal hinder för hållbar urban tillväxt identifierats. Bland dessa återfinns dålig samhällsplanering, otillräcklig infrastruktur och samhällsservice, nedgången stadsmiljö, fattigdom och pandemiska sjukdomar.

Kisumu LIP parter:

- Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology (JOOUST)

- Maseno University

- Kisumus kommunledning.

- KAT Kisumu Action Team

 

Projekt
Gothenburg, Global, Under development, Skåne
Gothenburg, Cape Town, Sheffield-Manchester, Kisumu, Global, Skåne, Stockholm
Cape Town, Global, Gothenburg, Sheffield-Manchester, Kisumu
Kisumu, Kisumu
Gothenburg, Kisumu
  • Stephen Agong
    Kontakta mig
  • Alfred Otom

    Kisumu Local Interaction Platform Coordinator

    Kontakta mig