Urban Research 

Social hållbarhet i samhällsplanering - vad vet vi och vad behöver vi veta? 

Samhällsplanering har en viktig roll i att bidra till ett hållbart samhälle. Den sociala dimensionen av hållbar utveckling står högt på agendan på både lokal, regional och nationell nivå. Samtidigt råder oklarhet i vad begreppet social hållbarhet innebär i planering av bostäder och transporter.

Seminariet bygger på en kunskapsöversikt  som tas fram inom Mistra Urban Futures. Kunskapsöversikten är tänkt att ge en överblick över aktuell forskning och exempel på hur sociala aspekter kan integreras i samhällsplanering, men även över kunskapsgap inom forskning och praktik Du kommer att få ta del av det preliminära resultatet. Du kommer också få möjlighet att delta i samtal med övriga deltagare på seminariet.

Vi vänder oss till dig som är tjänsteperson eller forskare, tillhör civilsamhället eller näringslivet och har intresse för social hållbarhet i samhällsplanering. 

Datum: Torsdag 6 april 2017 
Tid: 13:00-16:00 (efterföljande Afterwork-fika)
Plats: OBS! Hammarsalen, Hammarkulletorget 62B, Angered
Anmälan: senast måndag 30 mars 

Program

13.00-13.10 Välkommen
Margareta Forsberg, ledare för Mistra Urban Futures göteborgsplattform

13.10-13.30 Vad innebär social hållbarhet i samhällsplanering?
Stefan Molnar, RISE & Chalmers, Lisa Ström, GR och Sanna Isemo, Mistra Urban Futures.

13.30-14.00 Social hållbarhet - utveckling eller uppror?
Karin Winter, industridoktorand KTH/Trafikverket.

14.00-14.15 Fika

14.15-14.45 Hur integreras sociala aspekter i samhällsplanering?
Stefan Molnar, RISE & Chalmers, Lisa Ström, GR och Sanna Isemo, Mistra Urban Futures.

14.45-15.05 Planering i samverkan för social hållbarhet
Kristina Lindfors, samhällsbyggnadschef och Camilla Blomqvist, socialchef i Stenungsunds kommun.

15.05-15.20 Bikupa och helgrupp

15.20-15.40 Vilka kunskapsbehov finns inom forskning och praktik?
Stefan Molnar, RISE & Chalmers, Lisa Ström, GR och Sanna Isemo, Mistra Urban Futures.

15.40-15.55 Bikupa+helgrupp

15.55-16.00 Summering
Margareta Forsberg, ledare för Mistra Urban Futures göteborgsplattform

16:00-17.00 Afterwork-fika
Dagen avslutas med fika i Café Hammarkullen i entréplan för de som vill fortsätta samtalen.

Moderator: Vanja Larberg, S2020 Göteborg stad

 

Nyhet

Social hållbarhet i samhällsplaneringen - vad vet vi och vad behöver vi veta?

Files

  • Social hållbarhet i samhällsplanering - en kunskapsöversikt
  • Referat från Urban Research “Social hållbarhet i samhällsplanering - vad vet vi och vad behöver vi veta?”
  • Planering i samverkan för social hållbarhet – Hasselbacken i utveckling