Abstract

Eneqvist, E. & Kalmendal, R. Hållbara livsstilar. Ett ramverk för fortsatt arbete. Mistra Urban Futures Report 2017:3