Published in: Gothenburg-

Under de senaste 60-70 åren har vi använt lika mycket naturresurser som under resten av hela vår historia. Fortsätter vi så, kommer vi behöva mer än tre planeter, vilket inte är hållbart i längden. 

Vi behöver därför nya sätt att konsumera, alternativ till ”slit och släng”-samhället. Delandet växer snabbt i Europa, USA och andra delar av världen och börjar bli en allt större del av ekonomin. Detta delande kallas kollaborativ konsumtion eller delandets ekonomi. Vilket innebär alltifrån att hyra något, köpa något begagnat, äga eller tillverka något tillsammans med andra, byta varor utan pengar, låna, ge eller få något.

Filmen Dela är det nya äga handlar om delandets ekonomi och tar upp olika sätt att konsumera hållbart. Följ med på en resa genom Europa där olika exempel tas upp såsom delande av privata bilar, klädotek där man kan låna kläder, cykelkök för reparation av cyklar och gemensamma kontor.

Att dela handlar om att ta tillvara på möjligheten att många tillgångar inte utnyttjas tillräckligt. Bilar är ett exempel, de används i genomsnitt bara en av dygnets 24 timmar. I bilpooler däremot används de mer effektivt under hela dygnet. Delandets ekonomi handlar om att ha tillgång till saker, utan att behöva äga det och på så sätt spara på naturresurserna.

Filmen tar även upp potentiella risker med delandets ekonomi såsom minskade skatteintäkter och osäkra arbetsvillkor.

Dela är det nya äga

Filmen är gjord av Lotta Ekelund, filmare och Karin Bradley, forskare KTH och har producerats av LottaFilm med stöd från Formas, Malmö stad och Mistra Urban Futures.

Illustration: FIlippa Edghill

Mer information på www.delafilmen.info