MODERNA GÖTEBORG

Datum: Ons 30 augusti 2017
Tid: 17.00 – 19.00
Plats: Foajén, Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12
Fri entré! Ingen anmälan.

Äntligen är den här! Boken som tar upp efterkrigstidens moderna bebyggelse i Göteborg. Välkomna till ett boksläpp där medverkande berättar om arbetet med att ta fram boken om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Det har även tagits fram en webbapp i samband med boken som presenteras under kvällen. Bokförsäljning på plats.

Föreläsare: Malin Häggdahl och Hans Ander, planarkitekter Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad, Sanja Peter bebyggelseantikvarie GSM, Pernilla Karlsson bibliotekarie GSM och Madeleine Seberbrink antikvarie, Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad.

Moderator: Claes Caldenby, professor emeritus.

Begränsat antal platser, först till kvarn!

Om Mellanrum

Delta i den populära föreläsningsserien som handlar om staden och människan. 

ARRANGÖRER: GÖTEBORGS STADSMUSEUM, GÖTEBORGS STAD, S2020 (SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING, GÖTEBORGS STAD), MISTRA URBAN FUTURES (CENTRUM FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING), GR (GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND) GÖTEBORGS UNIVERSITET (CENTRUM FÖR URBANA STUDIER) & CHALMERS (ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD).

Twitter Mistra Urban Futures: @UrbanFutures_SE

Frågor? Ulrica Gustafsson, eventansvarig, ulrica.gustafsson@chalmers.se, telefon 0721 88 55 88

Göteborgs stadsmuseum

Foajén