Publikationer

Mistra Urban Futures tvärvetenskapliga och gränsöverskridande arbetssätt är grunden för en rad publikationer. Det handlar om såväl akademiska artiklar som praktik- och policyinriktade rapporter och andra publikationer.

Rapporter

En rad rapporter har publicerats i en speciell rapportserie; flertalet är på svenska och skrivna som resultat eller underlag för de projekt som genomförs inom Mistra Urban Futures. Rapporterna granskas av utomstående experter innan publicering. Se lista över rapporter publicerade år 2015.

Inför utvärderingen av Mistra Urban Futures som gjordes under 2015 genomfördes en biblio- och webometrisk studie av Chalmers bibliotek. Ladda ned studien

Observera också att arbetsmaterial, presentationer och liknande för olika projekt, t ex KAIROS, finns under "files" på resp projektsidor.

 

 • Justice Fairness Equity Mistra Urban Futures
  On justice, fairness and equity in Gothenburg
  Eriksson, L., Isemo, S., Abrahamsson, H. On justice, fairness and equity in Gothenburg. Mistra Urban Futures Working Paper 2017:1
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/justice-fairness-eriksson-isemo-abrahamsson_0.pdf
 • Sigrid Östlund Regenerative Place-Making Mistra Urban Futures
  Regenerative place-making
  Sigrid Laurel Östlund, Regenerative Place-Making - Making Places for Collective Life and a Common Future. Licentiate thesis, Chalmers University of Technology, Architecture. 2017
  Plats:Göteborg Typ:Akademisk avhandling
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/regenerative-placemaking-comp.pdf
 • Urban Station Communities Mistra Urban Futures
  Co-creation in urban station communities DRAFT VERSION
  Ranhagen, U., Dahlstrand, A. & Ramstedt, A. Co-Creation in Urban Station Communities. Mistra Urban Futures report.
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/urban-stations-en-draft-version.pdf
 • Urban Station Communities Mistra Urban Futures
  Samskapande i det urbana stationssamhället
  Ranhagen, U., Ramstedt, A., Dahlstrand, A. Samskapande i det urbana stationssamhället. Mistra Urban Futures rapport 2017:1
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/urban-stations-report-2017-04-25.pdf
 • Evaluation of natural sounds in urban greenery: potential impact for urban nature preservation
  Hedblom, M., Knez, I., Ode Sang, Å., Gunnarsson, B., Royal Society open science 4:170037, 2017.
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • SEiSMiC: Enabling social innovation in European cities
  SEiSMiC: Enabling social innovation in European cities
  P, Erian. (ed) SEiSMiC: Enabling social innovation in European cities. Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC) 2016.
  Plats:Göteborg Typ:Bok
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/seismic_enablingsocialinnovation_oct2016_1.pdf
 • Learning for energy efficiency
  Norén Bretzer, Y., Learning for energy efficiency, in Environmental Technology Research Funded by Swedish Research Council Formas, editor Johansson, B., 2016.
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Designing out waste - Exploring barriers for material recirculation
  Designing out waste - Exploring barriers for material recirculation
  Ordonez Pizarro, I., Designing out waste - Exploring barriers for material recirculation, PhD thesis, Chalmers University of Technology, Product and Product development, 2017, ISBN: 978-91-7597-523-8.
  Plats:Göteborg Typ:Akademisk avhandling
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/designing_out_waste_exploring_barriers_for_material_recirculation_phd_thesis_isabel_ordonez_pizarro.pdf
 • Framgångsrik energieffektivisering börjar och slutar med samverkan
  Thynell, Marie, 2015, ’Framgångsrik energieffektivisering börjar och slutar med samverkan’ ur Gränsöverskridande stadsforskning – erfarenheter från sex hållbarhetsprojekt eds Britt Olofsdotter, Kristina Björnberg och Bengt Kopp utgiven av FORMAS, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikverket och Riksantikvarieämbetet.
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Inclusive Place Brading Mistra Urban Futures
  Inclusive place branding
  Jernsand, E-M., Inclusive place branding – What it is and how to progress towards it, PhD thesis, University of Gothenburg, School of Business, Econmoics and Law, 2016
  Plats:Göteborg, Kisumu Typ:Akademisk avhandling
 • Urban vegetation
  Influence of vegetation and building geometry on the spatial variations of air temperature and cooling rates in a high-latitude city
  Konarska, J., Holmer, B., Lindberg, F. and Thorsson, S., International Journal of Climatology vol. 36, 2016, pp. 2379-2395
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Transpiration measurements
  Transpiration of urban trees and its cooling effect in a high latitude city
  Konarska, J., Uddling, J., Holmer, B., Lutz, M., Lindberg, F., Pleijel, H. and Thorsson, S., International Journal of Biometeorology, vol. 60, 2016, pp. 159-172
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Urban välfärd, effektiv energi
  Urban välfärd, effektiv energi
  Y, Norén Bretzer. (red) Urban Välfärd, Effektiv energi. Boréa Förlag 2016.
  Plats:Göteborg Typ:Bok
 • Göteborg mellan segregation och kreatvitet
  Göteborg mellan segregation och kreativitet
  Jörnmark, J., Forsemalm, J., & Palmås, K. Göteborg mellan segregation och kreativitet. Tangent förlag, 2016.
  Plats:Göteborg Typ:Bok
 • SDG targets indicators
  Testing goals and targets
  Hansson, S., Simon, D., Arfvidsson, H., Patel, Z., Anand, G., Bazaz, A., Fenna, G., Foster, K., Jain, G., Marix Evans, L., Moodley, N., Nyambuga, C., Oloko, M., Ombara, D., Perry, B., Primo, N., Revi, A., van Niekerk, B., Wharton, A. & Wright, C.'Developing and testing the urban sustainable development goal’s targets and indicators - a five city study', Environment & Urbanization vol. 28, no. 1, s. 49-63, 2016
  Plats:Global Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/simon_et_al_2016_developing_and_testing_the_urban_sdg_targets_and_indicators_-_comparative_study_envir_urbanization_281.pdf
 • Visualisation Visualization Challenges
  Visualisation challenges
  Billger, M., Thuvander, L. & Stahre Wästberg, B.'In search of visualization challenges: The development and implementation of visualization tools for supporting dialogue in urban planning processes', Environment and Planning, B: Planning and Design , s. 1-24, 2016
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Congestion tax study Gothenburg
  The Gothenburg congestion charge scheme
  Andersson, D. & Nässén, J.'The Gothenburg congestion charge scheme: A pre-post analysis of commuting behavior and travel satisfaction', Journal of Transport Geography vol. 52, , s. 82-89, 2016
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Organoleptic Interfaces: Exploring Embodied Methods in Foodscapes
  Orru, A, M., Organoleptic Interfaces: Exploring Embodied Methods in Foodscapes, Chalmers University of Technology, Göteborg, 2016
  Plats:Göteborg Typ:Akademisk avhandling
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/organoleptic_interfaces_exploring_embodied_methods_in_foodscapes_anna_maria_orru.pdf
 • Kunskapsagendan
  Kunskapsagendan-klimat
  Thörn, P. Kunskapsagendan för hållbar stadsutveckling - Working Paper 2016:3, Klimatförändringar
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/working_paper_-_kunskapsagendan_klimatforandringar_8_nov_2016.pdf
 • Social polarisering
  Kunskapsagendan-social-polarisering
  Arfvidsson, H. Kunskapsagendan för hållbar stadsutveckling - working paper 2016:2. Social polarisering och sammanhållning.
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/kunskapsagendan-wp2-social-polarisering_0.pdf
 • Kunskapsagendan
  Kunskapsagendan-nationellt perspektiv
  Fredriksson, J. & Elias, K. Kunskapsagendan för hållbar stadsutveckling - working paper 2016:1: Det nationella perspektivet.
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/kunskapsagendan-wp1-nationellt_0.pdf
 • Vi måste tillsammans skapa den klimaträttvisa staden för alla!
  Palmer, H. Vi måste tillsammans skapa den klimaträttvisa staden för alla! In Klimatpolitiken om jag var statsminister..., Nilsson, A. (ed), 52-61. Stockholm, Sweden: Mistra, 2016. Open Access - free download.
  Plats:Global, Göteborg Typ:Bok
 • Co-production in action: towards realising just cities
  Palmer, H., Walasek, H., Realising just cities: towards realising just cities, Mistra Urban Futures, Gothenburg, Sweden. 2016. Open Access - free download.
  Plats:Global Typ:Bok
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/co-production_in_action_towards_realising_just_cities.pdf
 • Matproduktion och urban hållbarhet
  Almered Olsson, G. & Olsson, M. Matproduktion och urban hållbarhet. Fallstudie från Hisingen och Göteborgs framtida möjligheter.
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/almered-olsson-report-2016-2.pdf
 • Rethinking Sustainable Cities
  Rethinking Sustainable Cities
  Simon, D., (ed). Rethinking Sustainable Cities, Policy Press, Bristol, UK. 2016. Open Access - free download.
  Plats:Global Typ:Bok
 • Effects of biodiversity and environment-related attitude on perception of urban green space
  Gunnarsson, B., Knez, I., Hedblom, M. and Ode Sang, Å., Urban Ecosystems, 2016, doi:10.1007/s11252-016-0581-x
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • The effects of naturalness, gender and age on how urban green space is perceived and used
  Ode Sang, Å., Knez, I., Gunnarsson, B. and Hedblomd, M., Urban Forestry & Urban Greening, vol. 18, 2016, pp. 268-276
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Communicative Interfaces for Planning
  Bomble, L., Communicative Interfaces for Planning - Social learning in participatory local networks in a Swedish context, 2016
  Plats:Göteborg Typ:Akademisk avhandling
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/communicative_interfaces_for_planning_lisa_bomble_2016.pdf
 • Kairos slutrapport
  KAIROS huvudrapport som e-bok
  Abrahamsson, H., Guevara, B. & Lorentzi, Å. (red). Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer. KAIROS huvudrapport som e-bok, för användning med smartphone, läsplattor, iBooks mm.
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/kairos_ebok-slutrapport_epub_161011.epub
 • Kairos slutrapport
  KAIROS huvudrapport som pdf
  Abrahamsson, H., Guevara, B,. Lorentzi, Å. (red) Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer. Mistra Urban Futures Rapport 2016
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/ebok_slutrapport_161010.pdf
 • Report 2016-3 Mistra Urban Futures
  Utsläpp av växthusgaser
  Kamb, A. & Larsson J., Utsläpp av växthusgaser från göteborgarnas flygresor. Mistra Urban Futures Report 2016:3
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/kamb-larsson-2016-3.pdf
 • Photo Volfgang Tokyo tower
  Compact Cities
  Lim, H. och Kain, J. (2016) Compact Cities Are Complex, Intense and Diverse but: Can We Design Such Emergent Urban Properties?, Urban Planning (2183-7635). Vol. 1 (2016), 1, p. 95-113.
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/hye-kyung-lim-compact-cities-2016.pdf
 • Implementing innovative ideas in a city
  Implementing innovative ideas
  Sara Brorström , (2015),"Implementing innovative ideas in a city: good solutions on paper but not in practice?", International Journal of Public Sector Management, Vol. 28 Iss 3 pp. 166 - 180
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Röster om mötet mellan civilsamhället, förvaltning och politik i Göteborg
  Widehammar, Malin, Ett kunskapsunderlag om hinder, positiva exempel och möjliga förändringar i mötet mellan civilsamhälle, förvaltning och politik, Mistra Urban Futures Report 2015:23
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/roster_om_motet_mellan_civilsamhallet_forvaltning_och_politik_i_goteborg.pdf
 • Intenrationell utblick
  Internationell utblick
  Algehed, J., Palm, K. Innovationsplattformar för hållbar stadsutveckling. En internationell utblick.
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/2015-15-internationell-utblick.pdf
 • Innovationsplattformar Mistra Urban Futures
  innovationsplattformar
  Sandoff, A., Algehed, J., Bladini, F., Jensen, C., Palm, K., Williamsson, J. Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer. Slutrapport följeforskningen.
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/2015-16-slutrapport-innovationsplattformar.pdf
 • Aye Kyung Lim Thesis
  Planning for emergence
  Hye Kyung Lim, Planning for Emergence: Confronting rule-based and design-based urban development (2016) (Licentiate thesis)
  Plats:Göteborg Typ:Akademisk avhandling
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/lim-h-k-planning-for-emergence.pdf
 • Planerarens roll
  Bladini, F., Jensen, C., Palm, K., Sandoff, A., Williamsson, J. Planerarens roll i förändring, i Tillväxt kräver planering, en antologi utgiven av Boverket, 2015
  Plats:Göteborg Typ:Bokkapitel
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/planerarens-roll-boverket-sandoff.pdf
 • Dominant logics for energy efficiency
  Sandoff, A., Schaad, G. Dominant logics for energy efficiency in the public housing sector. – What are the prospects for moving towards ecological modernization? Abstract for conference paper/presentation at The Nordic Environmental Social Science Conference, June 2013
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/sandoff-schaad-abstract-ness-2013.pdf
 • Dialog om möjliga handlingsutrymmen för förändring
  Åsa Lorentzi och Gabriella Olofsson, Ett rapport med eftertankar från KAIROS dialogdag 10 juni 2015, Mistra Urban Futures Report 2015:20
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/dialog_om_mojliga_handlingsutrymmen_for_forandring.pdf
 • Urbant medborgarskap - En möjlighet till ökad social och politisk delaktighet för människor som bor, vistas och verkar i staden
  Isemo, Sanna, Ett kunskapsunderlag om urbant medborgarskap, Mistra Urban Futures Report 2015:22
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/isemo-urbant-medborgarskap.pdf
 • Jensen Johansson Löfström
  Implementation in the era of projectification
  Jensen, C., Johansson, S., Löfström, M. Implementation in the era of accelerating projectification – Synthesizing Matland (1995) and research on temporary organizations. Conference paper, 19th IRSPM Conference, Birmingham, UK, March 30 - April 1, 2015
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/jensen-johansson-lofstrom-2015.pdf
 • Kommunal Ekonomi
  Jensen Kommunal Ekonomi
  Christian Jensen, Hållbarhet som mål eller process, artikel i Kommunal Ekonomi, medlemstidning för Kommunalekonomernas förening, nr 5-2015
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/jensen-kommunal-ekonomi-artikel.pdf
 • Diskriminerande strukturer - Om hur våra medvetna och omedvetna föreställningar om varandra utifrån etnicitet påverkar våra livschanser
  Guevara, Birgitta, Ett kunskapsunderlag om strukturell diskriminering: Mistra Urban Futures Report 2015:14
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/guevara-diskriminerande-strukturer-2015-14.pdf
 • Medskapardemokrati - Interaktiva styrningsprocesser och medskapande dialogarbetssätt
  Adler, Inga-Lisa, En uppsats om medskapardemokrati, Mistra Urban Futures Report 2015:21
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/medskapardemokrati_inga-lisa_adler_i_muf_mall.pdf
 • Näringslivets regionala geografi
  Näringslivets regionala geografi
  Boström Elias, J., Elias, K., Eneqvist, E., Fredriksson, J., Ulmanen J. Näringslivets regionala geografi och omvandling. En kunskapsöversikt om näringsliv i stadsutveckling. Mistra Urban Futures Report 2015:13.
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/naringslivets-regionala-geografi-2015-13.pdf
 • Från ett renodlat marknadsorienterat tillväxttänk till en mer hälsosam samhällsutveckling
  Göran Henriksson och Lars Paulsson, Ett kunskapsunderlag om sambanden mellan befolkningens hälsotillstånd och utvecklingen i regionen, december 2015: Mistra Urban Futures Report 2015:19
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/folkhalsodokument_kairos_slutversion.pdf
 • Innovation i stadsutveckling
  Algehed, J. & Lundgren, L. Innovation i stadsutveckling. En intervjustudie bland tjänstemän i Göteborgs Stad. Mistra Urban Futures Report 2015:17.
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/innovation-i-stadsutveckling-2015-17.pdf
 • Summerande reflektioner
  Summerande reflektioner
  Legeby, A., Berghauser Pont, M., Marcus, L. Dela[d] stad - Stadsbyggande och segregation. 5. Summerande reflektioner. TRITA-ARK Forskningspublikationer 2015:6
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/5-summerande-reflektioner.pdf
 • Stadsrumsanalys som designstöd
  Stadsrumsanalys som designstöd
  Legeby, A., Berghauser Pont, M., Marcus, L. Dela[d] stad - Stadsbyggande och segregation. 4. Stadsrumsanalys som designstöd. TRITA-ARK Forskningspublikationer 2015:5
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/4-stadsrumsanalys.pdf
 • Sociala stadsbyggnadsanalyser i Göteborg
  Sociala stadsbyggnadsanalyser i Göteborg
  Legeby, A., Berghauser Pont, M., Marcus, L. Dela[d] stad - Stadsbyggande och segregation. 3. Sociala stadsbyggnadsanalyser i Göteborg TRITA-ARK Forskningspublikationer 2015:3
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/3-stadsbyggnadsanalyser.pdf
 • Metoder: sociala stadsbyggnadsanalyser
  Metoder: Sociala stadsbyggnadsanalyser
  Legeby, A., Berghauser Pont, M., Marcus, L. Dela[d] stad - Stadsbyggande och segregation. Metoder:sociala stadsbyggnadsanalyser. TRITA-ARK Forskningspublikationer 2015:3
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/2-metoder-legeby-berghauser-marcus.pdf
 • Perspektiv och utgångspunkter
  Perspektiv och utgångspunkter
  Legeby, A., Berghauser Pont, M., Marcus, L. Dela[d] stad - Stadsbyggande och segregation. 1. Perspektiv och utgångspunkter. TRITA-ARK Forskningspublikationer 2015:2
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/1-perspektiv-legeby-berghauser-marcus.pdf
 • Effekter av innovationslabben
  Fernqvist, N., Effekter av inovationslabbet. En entreprenöriellt orienterad idégenereringsprocess för stadsutveckling. Mistra Urban Futures Report 2015:11.
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/fernqvist-effekter-av-innovationslabbet-20160114_0.pdf
 • Forsemalm-Att utveckla regionen
  Att utveckla regionen genom kommunen
  Forsemalm, J., Johansson, M. & Svetoft, I. Att lära sig utveckla regionen genom kommunen: urbana stationssamhällen som verktyg för ett hållbart transportsystem. Mistra Urban Futures Report 2015:18
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/forsemalm-johansson-svetoft-2015-18.pdf
 • Streets for co-presence?: Mapping potentials
  Legeby, A. Berghauser Pont, M. Marcus, L. Proceedings of the 10th International Space Syntax Symposium, UCL Bartlett School of Architecture. London, U.K., 2015.
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • En forskningsbaserad essä om dialogens möjligheter och hinder
  Olofsson, Gabriella, En forskningsbaserad essä om dialogens möjligheter och hinder, Mistra Urban Futures Report 2015:12
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/dialogens_mojligheter_och_hinder_final.pdf
 • Vår tids stora samhällsomdaning - Politiskt ledarskap, social hållbarhet och medskapande medborgardialog
  Abrahamsson, Hans, En forskningsstudie framtagen inom projekt KAIROS på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, Mistra Urban Futures Report 2015:10
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/hans_forskningsessa_skl_.pdf
 • Från elefanten i rummet till kanariefågeln i gruvan - om socialt utsatta EU-migranter i det Svenska folkhemmet
  Eriksson, Leif, En rapport om socialt utsatta EU-migranter framtagen inom projekt KAIROS, november 2015. Mistra Urban Futures Report 2015:9
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/rapporten_om_utsatta_eu-migranter.pdf
 • Low Carbon Stations
  Low carbon stations for low carbon cities
  Leemans, A., Cruz, J., Frommer, G., Ivkovic, M, "Low carbon stations for low carbon cities", Mistra Urban Futures and ydesignfoundation, 2015.
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/low-carbon-stations-leemans.pdf
 • Omslag Cuff-Dahl Boende i Älvstaden
  Bostäder i Älvstaden
  Cuff, D. & Dahl, P-J, Bostäder i Älvstaden - Att omvärdera plats och process. Mistra Urban Futures, 2015.
  Plats:Göteborg Typ:Bok
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/cuff_dahl_bostader_i_alvstaden_lowres_pages.pdf
 • Styrning av offentlig sektor i rättvisa och socialt hållbara städer
  Guevara, Birgitta, En litteraturstudie om styrning av offentlig sektor framtagen för projekt KAIROS, oktober 2015. Mistra Urban Futures Report 2015:5
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/kairos-styrning-av-offentlig-sektor.pdf
 • bilberoende
  Är bilberoende och tidsbrist ett hinder för ökat kollektivtrafikresande?
  Berg, J., Karresand, H. Mistra Urban Futures Report 2015:7, Mistra Urban Futures, 2015.
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/2015-7-bilberoende-och-tidsbrist.pdf
 • A transdiciplinary research approach: challenges and benefits of co-production
  Hansson, H., Mwango, F., Otieno, J. & Nyström, M. In Design with the other 90%: Cumulus Johannesburg Conference Proceedings, A. Breytenbach and K. Pope (eds.). Johannesburg: Cumulus Johannesburg (Greenside Design Center and the University of Johannesburg), 2014, pp. 383-391
  Plats:Kisumu Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Extracting urban food potential: design-based methods for digital and bodily cartography
  Orru, A.M. Future of Food: Journal on Food, Agriculture and Society, Special Issue: Finding Spaces for Productive Cities, vol. 3, no. 1, 2015, pp. 48-62
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Förverkliga en vision, steg ett - lärande och styrbarhet
  Brorström, S. Mistra Urban Futures Report 2015:8. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2015
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/forverkliga_en_vision_steg_ett_-_larande_och_styrbarhet.pdf
 • Urban Sustainable Development Goals Report
  Pilot Project for the Urban Sustainable Development Goal
  Simon, D. & Arfvidsson, H. Pilot project to test potential targets and indicators for the urban sustainable development goal 11 - final report. Published by Mistra Urban Futures 7 July 2015.
  Plats:Global Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/pilot-project-to-test-potential-targets-and-indicators.pdf
 • Göteborg i världen - Stadens historia förklarar nuet och hållbarheten
  Abrahamsson, H., Ett kunskapsunderlag om tillväxtens och välfärdens framtida förutsättningar framtaget för projekt KAIROS, juni 2015. Mistra Urban Futures Report 2015:6.
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/abrahamsson-goteborg-i-varlden-2015-6_0.pdf
 • Dialog och medskapande i vår tids stora samhällsomdaning
  Abrahamsson, H. Utbildning och lärande: deltagande och inflytande - inkluderingens demokratiska och politiska möjligheter? vol. 9, no. 1, 2015, pp. 20-41
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/dialog_och_medskapande_artikel__1.pdf
 • Gothenburg City Museun
  Participatory design for accessibility: the case of the Funktek pilots
  Eriksson, M. NNDR 13th Research Conference, Univerity of Bergen and Bergen University Collage. Bergen, Norway, 2015
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/participatory-design-for-accessibility.pdf
 • Understanding participatory governance arrangements in urban politics: idealist and cynical perspectives on the politics of citizen dialogues in Göteborg, Sweden
  Tahvilzadeh, N. Urban Research & Practice, 2015, DOI: 10.1080/17535069.2015.1050210
  Plats:Global, Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Deltagande styrning: optimistiska och pessimistiska perspektiv på medborgardialoger som demokratipolitik
  Tahvilzadeh, N. In Medborgardialog: demokrati eller dekoration?, T. Lindholm, S. Oliveira e Costa & S. Wiberg (eds.). Arkus förlag, 2015
  Plats:Göteborg Typ:Bokkapitel
 • Housing in the River City
  Housing in the RiverCity: Rethinkning Place and Process
  Cuff, C. & Dahl, P-J. (eds.). Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2015
  Plats:Göteborg Typ:Bok
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/housing-in-the-river-city_0.pdf
 • Stadsnära matproduktion
  Berg, M. & Andersson, J., Stadsnära matproduktion - hur skapar vi förutsättningar för lokal mat? Mistra Urban Futures Report 2015:4
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/muf-report-2015-4-greenproduction-lowres_1.pdf
 • Ecotourism in the Digital Century. Kisumu Local Interaction Platform (KLIP) Ecotourism Symposium and Expo July 25th -27th 2013
  Odede, F.Z.A., Hayombe, P.O., Ananga, G.O. & Agong, S.G. 2014
  Plats:Kisumu Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/ecotourism_in_the_digital_century_ecotourism.pdf
 • Reality Studio 2013
  Östlund, C. (ed.) Gothenburg: Chalmers University of Technology, 2015
  Plats:Kisumu Typ:Bok
 • The Art of Public Space: Curating and Re-imagining the Ephemeral City
  Gurney, K. Palgrave McMillan, 2015
  Plats:Kapstaden Typ:Bok
 • Transdisciplinary co-production: designing and testing a transdisciplinary research framework for societal problem solving
  Polk, M. Futures, vol. 64, 2015, pp. 110-122
  Plats:Global Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Styra städer. Om strategier, hållbarhet och politik
  Brorström, S. Lund: Studentlitetratur, 2015
  Plats:Göteborg Typ:Bok
 • Revealing and re-valuing cultural intermediaries in the ‘real’ creative city: Insights from a diary-keeping exercise
  Perry, B., Smith, K. & Warren, S. European Journal of Cultural Studies, 2015, doi:10.1177/1367549415572324
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Market hydraulics and subjectivities in the “wild”: circulations of the flea market
  Hansson, N. & Brembeck, H. Culture Unbound: journal of current cultural research, vol. 7, no. 1, 2015, pp. 91-121
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • The allure of 'smart city' rhetoric: India and Africa
  Watson, V. Dialogues in Human Geography, vol. 5, no. 1, 2015, pp. 36-39
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Using the case study approach to inform planning practice and research in Africa
  Duminy, J. In The Routledge Handbook of Planning Research Methods, E.A. Silva, P. Healey, N. Harris & P. van den Broeck (eds.). London and New York: Routledge, 2015
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Co-producing urban knowledge: experimenting with alternatives to ‘best practice’ for Cape Town, South Africa
  Patel, Z., Greyling, S., Parnell, S. & Pirie, G. International Development Planning Review, vol. 37, no. 2, 2015, pp. 187-203
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Polycentric development in the Cape Town city-region: Empirical assessment and consideration of spatial policy implications
  Sinclair-Smith, K. Development Southern Africa, vol. 32, no. 2, 2015, 131-150
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Ecosystem services and urban resilience: case of Stockholm
  Kaczorowska, A. In Water and Citites: Managing a Vital Relationship. Proceedings from the 50th ISOCARP Congress, Gdynia, Poland, 23-26 September, 2014, Urban Transformations - Cities and Water, A. Brandeis (ed.). The Hague, The Netherlands: ISOCARP, 2014
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • URBES Policy Brief Stockholm: The city of green and blue wedges
  Brief. 2015
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Rotterdam’s Transition to Urban Resilience: Workshop Series Rotterdam City
  Frantzeskaki, N., Kain, J.H., Kaczorowska, A. & Schewenius, M. Report. Rotterdam: Drift, Erasmus University, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Mellanrum: Fem års seminarier om social hållbarhet och stadsutveckling i Göteborg
  Caldenby, C. (ed.). Gothenburg: Gothenburg City Museum and S2020
  Plats:Göteborg Typ:Bok
 • Staden, framtiden och konsten att göra synvändor
  Abrahamsson, Hans. In Vart är du på väg, älskade stad?, Å. Magnusson & A. Nilsson (eds.). Göteborg, Sweden: Tre Böcker, 2014, pp. 248-267
  Plats:Göteborg Typ:Bokkapitel
 • När världen kom till Göteborg och tiden ömsar skinn
  Abrahamsson, Hans. In Vart är du på väg, älskade stad?, Å. Magnusson & A. Nilsson (eds.). Göteborg, Sweden: Tre Böcker, 2014, pp. 24-42
  Plats:Göteborg Typ:Bokkapitel
 • Socialt hållbar stadsdelsomvandling: Indikatorer och verktyg
  Molnar, S. et al. Mistra Urban Futures Report 2015:3. Gothenburg: Mistra Urban Futures
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/socialt_hallbar_stadsdelsomvandling_indikatorer_och_verktyg_ee.pdf
 • Co-producing knowledge for sustainable urban futures
  Polk, M. & Kain, J-H. In Co-producing Knowledge for Sustainable Cities: Joining Forces for Change, M. Polk (ed). Oxon and New York: Routledge, 2015, pp. 1-22
  Plats:Global, Göteborg Typ:Bokkapitel
 • Co-producing knowledge for whom, and to what end? Reflections from the African Centre for Cities in Cape Town
  Smit, W., Lawhon, M. & Patel, Z. In Co-producing Knowledge for Sustainable Cities: Joining Forces for Change, M. Polk (ed). Oxon and New York: Routledge, 2015, pp. 47-69
  Plats:Kapstaden, Global Typ:Bokkapitel
 • Critical issues and challenges for co-producing knowledge for urban change
  Polk, M. In Co-producing Knowledge for Sustainable Cities: Joining Forces for Change, M. Polk (ed). Oxon and New York: Routledge, 2015, pp. 166-186
  Plats:Global, Göteborg Typ:Bokkapitel
 • Formative evaluation at a transdisciplinary research center
  Hellström, T. In Co-producing Knowledge for Sustainable Cities: Joining Forces for Change, M. Polk (ed). Oxon and New York: Routledge, 2015, pp. 146-165
  Plats:Global, Göteborg Typ:Bokkapitel
 • Lessons from the research-practice relationship: from critique to co-production in Greater Manchester
  Perry, B. & May, T. In Co-producing Knowledge for Sustainable Cities: Joining Forces for Change, M. Polk (ed). Oxon and New York: Routledge, 2015, pp. 98-122
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Bokkapitel
 • Multifacted engagement for urban sustainable futures in Melbourne and Southeast Asia
  Fudge, C. & Fien, J. In Co-producing Knowledge for Sustainable Cities: Joining Forces for Change, M. Polk (ed). Oxon and New York: Routledge, 2015, pp. 123-145
  Plats:Global Typ:Bokkapitel
 • Co-producing knowledge in Gothenburg through political collaboration, cross-sector programs, triple helix science parks, and Mistra Urban Futures
  Malbert, B., Polk, M. & Egnell, S. In Co-producing Knowledge for Sustainable Cities: Joining Forces for Change, M. Polk (ed). Oxon and New York: Routledge, 2015, pp. 23-46
  Plats:Global, Göteborg Typ:Bokkapitel
 • Tracing Kisumu’s path in the co-production of knowledge for urban development
  Onyango, G.M. & Obera, B. In Co-producing Knowledge for Sustainable Cities: Joining Forces for Change, M. Polk (ed). Oxon and New York: Routledge, 2015, pp. 70-97
  Plats:Global, Kisumu Typ:Bokkapitel
 • Climate Change, Energy, Food Systems and Food Security: a Complex Interaction
  Roux, S. /Unpublished report, 2012
  Plats:Kapstaden Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Up for co-op
  Eriksson, A., Mörk, K., Park, S. & Stehn, A. Reality Studio Student Report. Gothenburg: Chalmers University of Technology, 2014
  Plats:Kisumu Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Universities and Sustainable Cities
  Perry, B., May, T., Karvonen, A., Baldwinson, T. & Abbott, C. Greater Manchester Working Paper No. 5. Manchester: SURF, Salford University, 2012
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Typological Space analysis of Petty trading Marketplaces: The case of Urafiki Ndizi and Temeko Stereo in Dar Es Salaam, Tanzania
  Mbisso, D. Diss. Dar Es Salaam, Tanzania: Ardhi University, 2014
  Plats:Kisumu Typ:Akademisk avhandling
 • Transmission
  Greater Manchester Working Paper No. 6. Manchester: Creative Concern and SURF, Salford University, 2012
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • The Role of ICT in the Improvement of Periodic Markets in Kisumu County
  Migale, A.S. Master Thesis. Kisumu, Kenya: Maseno University, 2013
  Plats:Kisumu Typ:Akademisk avhandling
 • The Impact of Garbage Skips on Solid Waste Management In Kisumu City, Kenya
  Ngundo, K.M. Master Thesis. Kisumu, Kenya: Maseno University, 2013
  Plats:Kisumu Typ:Akademisk avhandling
 • Sustainable Stories
  Cunio, S., Lucas, S., Mmbololo, E., Nkurunziza, W., Whitehead, S., Winton, A., Perry, B. & Wharton, A. Greater Manchester Working Paper No. 4. Manchester: SURF, Salford University, 2012
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Sustainable Communities
  Halton, M., Perry, B. & Wharton, A. Greater Manchester Working Paper No. 3. Manchester: SURF, Salford University, 2012
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Rejuvenation of Kit Mikayi Tourist Site and Luo Architecture
  Namwakire, A. & Nyandiko, F. Reality Studio Student Report. Gothenburg: Chalmers University of Technology, 2014
  Plats:Kisumu Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Rejuvenation of Hippo Point through cultural acupuncture
  Bard, F. & Onyango, L. Reality Studio Student Report. Gothenburg: Chalmers University of Technology, 2014
  Plats:Kisumu Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Reality Studio 2014
  Östlund, C. (ed.) Gothenburg: Chalmers University of Technology, 2014
  Plats:Göteborg, Kisumu Typ:Bok
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/reality_studio_2014.pdf
 • Re:fuel
  Franzén, J. Reality Studio Student Report. Gothenburg: Chalmers University of Technology, 2014
  Plats:Kisumu Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Participatory and innovative design guidelines to planning and managing urban green spaces to transform ecotourism
  Omondi, F. O., Hayombe, P. O. & Agong', S. G. International Journal of Current Research, vol. 6, no. 12, 2014, pp. 10397-10402
  Plats:Kisumu Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Making the sustainable development goals operational through an urban agenda: perspectives from science
  Parnell, S., Siri, J., Elmqvist, T., Marcotullio, P., Capon, A., Revi, A., Pelling, M. & Ivey Boufford, J. Solutions, vol 5, no 2, 2015, pp. 37-40
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Lake Victoria Knowledge Park
  Stockeld, A., Sverneborn, I., Kos, J. & Mikolasevic, V. Reality Studio Student Report. Gothenburg: Chalmers University of Technology, 2014
  Plats:Kisumu Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Kisumu - adding up
  Larsson, P. Reality Studio Student Report. Gothenburg: Chalmers University of Technology, 2014
  Plats:Kisumu Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Invaders under pressure
  Franzén, S., Kiianen, A. & Kvarnström, D. Reality Studio Student Report. Gothenburg: Chalmers University of Technology, 2014
  Plats:Kisumu Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Integrated Actions
  Wharton, A., Baldwinson, T. & Perry, B. Greater Greater Manchester Working Paper No. 9. Manchester: SURF, Salford University, 2012
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Impact Assessment
  Perry, B., & Wharton, A. Greater Greater Manchester Working Paper No. 10. Manchester: SURF, Salford University, 2012
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Science cities: context, content and consequences of knowledge-based urban development
  Perry, B. & May, T. In Making 21st Century Knowledge Complexes: Technopoles of the World Revisited, J. Miao, P. Benneworth and N. Phelps (eds). London: Routledge, 2015
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Bokkapitel
 • Beyond waste of waste
  Sewe, A., Wetterlund, A., Ek, S. & af Kleen, Y. Reality Studio Student Report. Gothenburg: Chalmers University of Technology, 2014
  Plats:Kisumu Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Ecosystem services in urban land-use planning: integration challenges in complex urban settings - case of Stockholm
  Kaczorowska, A., Kain, J-H., Frantzeskaki, N., Haase, D. & Kronenberg, J. 1st Congress of the Society for Urban Ecology, The Society for Urban Ecology (SURE). Berlin, Germany, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Comparing urban futures: spatial networks for sustainable urban development
  Hildreth, P. The Committee of the Regional Science Association International: British and Irish Section 42nd Annual Conference, Sidney Sussex College. Cambridge, U.K., 2013
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • A transdiciplinary research approach: challenges and benefits of co-production
  Hansson, H., Mwango, F., Otieno, J. & Nyström, M. Cumulus Johannesburg Conference: Design with the Other 90%: Changing the World by Design, Greenside Design Center (GDC) and the Faculty of Art, Design and Architecture (FADA). Johannesburg, South Africa, 2014
  Plats:Kisumu Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Urban retrofit: ‘on’, ‘in’ or ‘with’ city-regions?
  Hodson, M. & Marvin, S. Retrofit 2012 Conference, The University of Salford. Salford, U.K., 2012
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Participatory place branding through design: The case of Dunga beach in Kisumu, Kenya
  Jernsand, E.M. & Kraff, H. Place Branding and Public Diplomacy, doi: 10.1057/pb.2014.34
  Plats:Kisumu Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Sustainability policy in the Gothenburg Region - On cohesion and tensions between strong and weak sustainability.
  Tahvilzadeh, N., Montin, S., Cullberg, M. & Stark, E. Mistra Urban Futures Report 2014:7. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2014
  Plats:Global, Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/sustainability_policy_in_the_gothenburg_region_on_cohesion_and_tensions_between_strong_and_weak_sustainability_mc.pdf
 • Waste sorting in apartments: integrating the perspective of the user
  Ordoñez, I., Harder, R., Nikitas, A. & Rahe, U. Journal of Cleaner Production, DOI: 10.1016/j.jclepro.2014.09.100
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Utbildning av urbana matproducenter: Framtidens nya matproduktionsnäring?
  Mattsson, A. Master Thesis. Örebro, Sweden: Örebro University, 2014
  Plats:Göteborg Typ:Akademisk avhandling
 • The uptake of the ecosystem services concept in planning discourses of European and American cities
  Hansen, R., Frantzeskaki, N., McPhearson, T., Rall, E, Kabisch, N., Kaczorowska, A., Kain, J-H., Artmann, M. & Pauleit, S. Ecosystem Services, vol.12, 2015, pp. 228–246
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • The street: a key component for a less segregated city
  Legeby, A., Berghauser Pont. M. & Marcus, L. Mistra Urban Futures Paper 2014:1. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2014
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/the_street_a_key_component_for_a_less_segregated_city_divided_city.pdf
 • The SEVS Way: understanding the complex challenges of the transport sector
  Grauers, A., Malmek, E-M. & Arby, H. Handbook. SEVS – Safe Efficient Vehicle Solutions 2013, 2014
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Sustainability in practice: the interpretation of sustainable development in a regional planning arena for dialogue and learning in Western Sweden
  Polk, M. Planning Theory & Practice, vol. 11, no. 4, 2010, pp. 473–489
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Strategizing sustainability: the case of River City, Gothenburg
  Brorström, S. Cities, vol 42, part A, 2015, 25-30, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2014.08.005
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Spatial planning interventions and their implications on conservation of urban green spaces
  Omondi F. O., Hayombe P. O., Agong' S. G. Asian Journal of Applied Science and Engineering, vol. 3, no. 8, 2014, pp. 61-74
  Plats:Kisumu Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Ska det framtida Göteborg växa och gro?: En diskursanalys gällande beslutsfattares syn på urbant jordbruk
  Svensson, K. Batchelor Thesis. Gothenburg: University of Gothenburg, 2014
  Plats:Göteborg Typ:Akademisk avhandling
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/ska_det_framtida_goteborg_vaxa_och_gro_ks.pdf
 • Samverkansprojekt: Go:Smart
  Strömdahl, A., Arby, H., Kuschel, M., Karlsson, M., Billger, M. and Holmberg, P-E. Report. Gothenburg: Trafikkontoret, City of Gothenburg, 2014
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/samverkansprojekt_gosmart_udi_slutrapport_bfas_gosmart_final_jg.pdf
 • Rock Paintings and Engravings in Suba Region along the Eastern Shores of Lake Victoria Basin, Kenya
  Odede, F.Z.A., Hayombe, P.O., Ananga, G.O. & Agong, S.G. International Journal of Business and Social Research, vol. 4, no. 10, 2014, pp. 15-24
  Plats:Kisumu Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Reimagining ecology in the City of Cape Town: contemporary urban ecological research and the role of the African Centre for Cities
  Anderson, P. In Urban Forests Trees, and Greenspace: A Political Ecology Perspective, L. A. Sandberg, A. Bardekjian, and S. Butt (eds). London and New York: Earthscan for Routledge, 2015, pp. 261-276
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Perspectives: How Can Sustainability Be Understood in Greater Manchester
  Boylan, E. Downey, C., Ellen, D., Danger, L., Haywood, P., Leese, R., Menzies, W., Milburn, R., Surtees, A., Whinnom, A., Hodson, M. & Perry, B. Greater Manchester Working Paper No. 2. Manchester: SURF, Salford University, 2012
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Micro-Politics and Neighbourhood Organizing in a Sphere of Informality: The Formation of Leadership Committees in Three Informal Settlements in Cape Town
  Drivdal, L. Diss. Cape Town, South Africa: Univerisy of Cape Town, 2014
  Plats:Kapstaden Typ:Akademisk avhandling
 • Co-producing knowledge for sustainable cities: Joining forces for change
  Polk, M. (ed). Oxon and New York: Routledge, 2015
  Plats:Global Typ:Bok
 • Market Places Prototypes
  Onyango G. M. and Wagah G. G. Report. Kisumu, Kenya: Maseno University Press and Mistra Urban Futures, 2012
  Plats:Kisumu Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/market_places_prototypes_broschure_marketplaces.pdf
 • Managing Disasters in the Context of Climate Change: Towards Sustainable Urban Flood Management in Cape Town
  Anderson, K. Honours Thesis. Cape Town: University of Cape Town, 2010
  Plats:Kapstaden Typ:Akademisk avhandling
 • Legal and policy framework affecting the development of a market in Eldoret Municipality, Kenya
  Kamwele, H.W., Wagah, G.G., Onyango, G.M. & Nyström, M. Business and Management Review, vol. 3, no. 11, 2014, pp. 53-64
  Plats:Kisumu Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Integrated Visions for Knowledge Cities
  Perry, B., May, T., Hodson, M. & Marvin, S. Pamphlet. Manchester: SURF, Salford University, 2011
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Iinstitutional conditions for local climate change adaptation: A comparison of three South African municipalities
  Taylor, A., Cartwright, A. and Sutherland, C. AFD Focales Series, 2014
  Plats:Kapstaden Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Institutional capacity building in urban planning and policy making for sustainable development: success or failure?
  Polk, M. Planning Practice & Research, vol. 26, no. 2, 2011, pp.185-206
  Plats:Global Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • In the making: the 'power to the people' workshop track at crafting the future
  von Busch, O. The Design Journal: Crafting the Future, vol. 17, no. 3, 2014, pp. 379-402
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Governance and Policy for Sustainability. Phase Two Summary Report.
  Perry, B., Atherton, M., Silver, D., Lone, A. & Hodson, M. Manchester: Mistra Urban Futures and University of Salford, 2014
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/governance_and_policy_for_sustainability_phase_two_summary_report_gaps.pdf
 • FFI Public Report SEVS Fas 2
  Grauers, A., Malmek, E-M. & Arby, H. Report. SEVS, 2014
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/sevs_safe_efficient_vehicle_solutions_-_ffi_publik-slutrapport_sevs2-sv_v1.4.pdf
 • Experiences from Joint Knowledge Production for Urban Change in Pilot Project 4 “Business Driven Sustainable Urban Development”
  Sandoff, A. & Eriksson, E. Mistra Urban Futures Report 2012:5. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2012
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/experiences_from_joint_knowledge_production_for_urban_change_in_pilot_project_4_business_driven_sustainable_urban_devlopment.pdf
 • The Graveyard Pond Enumeration report
  Drivdal, L. & Musungu, K. Unpublished report, 2010
  Plats:Kapstaden Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/enumeration_graveyard_pond_0.pdf
 • Eco-urbanism: transcendent eco-cities or urban ecological security?
  Hodson, M. & Marvin, S. In Ecological Urbanism, M. Mostafavi and G. Doherty (eds.). Cambridge: Lars Muller Publishers, 2010
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Bokkapitel
 • Invånardialogens roll och former: Västra Götalandsregionens samråd med det civila samhället
  Abrahamsson, H., Guevara, B., Olofsson, B., Svensson, J. & Tiger, A. Mistra Urban Futures Report 2015:2. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2015
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/invanardialogens_roll_och_former.pdf
 • Comparative research: potentials and problems
  May, T. & Perry, B. In Social Research: Issues, Methods and Process, 4th edition, T. May (ed). McGraw, Berkshire: Open University Press, 2011
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Bokkapitel
 • Climate group mulls research methods
  Perry, B. & Buechs, M. In Network. British Sociological Association Publications, 2012
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Cape of Storms: Sharing the coast in the face of turbulent, rising seas
  Cartwright, A., Oelofse, G., Colenbrander, D., Taylor, A., Fairhurst, L., Brundrit, G. & Joubert, L. Report. Cape Town, South Africa: African Centre for Cities, 2013
  Plats:Kapstaden Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Assessing the Vulnerability Of Sole Proprietor Businesses In Awendo Town, Kenya
  Mwonjoria, K.P. Master Thesis. Kisumu, Kenya: Maseno University, 2013
  Plats:Kisumu Typ:Akademisk avhandling
 • African perspectives - South Africa: city, society, politics and architecture
  Pieterse, E. In African Perspectives - [South] Africa: City, Society, Space, Literature and Architecture, G. Bruyns and A. Graafland (eds.). Rotterdam: 010 Publishers, 2012, pp. 50-63
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Africa's urban revolution in context
  Pieterse, E. & Parnell, S. In Africa's Urban Revolution, S. Parnell & E. Pieterse (eds). London: Zed Books, 2014, pp. 1-19
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Accessibilty of Market Stalls to Traders in Homa-Bay Town, Homa-Bay County, Kenya
  Okumu, T.N. Master Thesis. Kisumu, Kenya: Maseno University, 2013
  Plats:Kisumu Typ:Akademisk avhandling
 • Abindu Sacred Site: Socio-Cultural Capital for Ecotourism Promotion and Community Empowerment in Kisumu County, Kenya
  Hayombe P.O., Odede F.Z.A. and Agong' S. G. International Journal of Humanities and Social Science, vol. 4, no. 11, 2014, pp. 112-125
  Plats:Kisumu Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • A Marketing Design Approach to Destination Development
  Jernsand, E.M. Lic. Gothenburg: University of Gothenburg, 2014
  Plats:Kisumu Typ:Akademisk avhandling
 • Ungas Medskapande: lärande av ungas erfarenheter
  Widigson, M., Paulsson, L., Olofsson, G., Lorentzi, Å., & Allelin, M. Mistra Urban Futures Report 2015:1. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2015
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/ungasmedskapande_slutversion.pdf
 • Segregation - prevalance, causes, effects and possible solutions
  Guevara, B. Mistra Urban Futures Paper 2015:1. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2015
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/segregation_-_prevalance_causes_effects_and_possible_solutions_kairos.pdf
 • Funktek Forskningsrapport
  Eriksson M. Funktek Forskningsrapport. Mistra Urban Futures Report. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2014
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/funktek_forskningsrapport_pm.pdf
 • Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer
  KAIROS projektdokument. Gothenburg: Mistra Urban Futures, Report 2013
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/kairos_overgripande_projektdokument_0.pdf
 • Hållbarhetspolitik i Göteborgsregionen: Om sammanhållning och spänningar mellan stark och svag hållbarhet.
  Tahvilzadeh, N., Montin, S., Cullberg, M. & Stark, E. Mistra Urban Futures Report 2014:7. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2014
  Plats:Global, Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/hallbarhetspolitik_i_goteborgsregionen_-_om_sammanhallning_och_spanningar_mellan_stark_och_svag_hallbarhet_mistra_urban_futures_report_2014_7.pdf
 • Waste as a starting point: educating industrial design engineering students to be active agents in closing material loops
  Ordoñez, I., Rexfelt, O. & Rahe, U. In DS 78: Proceedings of the E&PDE 2014 16th International conference on Engineering and Product Design, University of Twente, The Netherlands: Design Education and Human Technology Relations, E. Bohemia, A. Eger, W. Eggink, A. Kovacevic, B. Parkinson and W. Wits (eds). Westbury, UK: Institution of Engineering Designers, The Design Society, 2014, pp. 360-365
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Values and learning in urban environments: possibilities and practice
  May, T. IFHP 56th World Congress: Inclusive cities in a global world, The International Federation for Housing and Planning (IFHP). Gothenburg, Sweden, 2012
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Value co-creation in tourism experiences
  Kraff, H. & Jernsand, E.M. 23rd Nordic symposium in Hospitality and Tourism: Value creation in tourism, CBS - Copenhagen Business School. Copenhagen, 2014
  Plats:Kisumu Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Urbanization and land use change: spatial implications on water resources within the Mara River Basin in Kenya
  Abuya Ogola, J. 3rd Lake Victoria Basin Stakeholders Forum for Entebbe, Lake Victoria Basin Commission. Entebbe, Uganda, 2012
  Plats:Kisumu Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Urban infrastructure transitions: dominant responses and researching them
  Hodson, M. & Marvin, S. Dialogue on Sustainable Urban Transitions & Governance International Conference, Sustainable Practices Research Group. Cape Town, South Africa, 2011
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Urban games: gaming and visualization for sustainable urban transformation
  Alfredsson, K., Billger, M. & Kain, J-H. Planet Under Pressure 2012, International Geosphere-Biosphere Programme-DIVERSITAS-International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change-World Climate Research Programme-Earth System Science Partnership. London, UK, 2012
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Urban CoMapper© the sustainable compact and green city
  Orru, A.M. & Lim, H.K. Annual Conference of the IGU Urban Commission Poznan 2014, IGU Poznan - international Geographical Union, Urban Geography Commission. Poznan, Poland, 2014
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Transformative voluntary organisations: critical reflections on the practices of community hubs
  Wharton, A. and Perry, B. The third sector, the state and the market: challenges and opportunities in an era of austerity, Sheffield Hallam University, UK, 2014
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Transdisciplinarity: making way for a critical proximity?
  Forsemalm, J. 32nd Nordic Conference of Ethnology and Folkloristics: Dynamics of Cultural Differences, Department of Archeology, History, Cultural Studies and Religion, University of Bergen. Bergen, Norway, 2012
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • The street: a key component for a less segregated city
  Legeby, A., Berghauser Pont, M. & Marcus, L. The Past, the Present and the Futures of the High Street Conference, UCL Bartlett School of Graduate Studies. London, U.K., 2014
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • The multi-level governance of climate change: continuity and change in low carbon Greater Greater Manchester
  Perry, B. & Hodson, M. International Sustainable Development Research Conference, University of Hull. Hull, U.K., 2012
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • The intermediary organisation of low carbon cities: a conceptual framework and comparative analysis
  Hodson, M. & Marvin, S. Workshop on sustainable transitions in urban waste, University of Manchester. Manchester, U.K., 2012
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Tenant views on energy efficiency in renovated homes: tales from Brogården and Gårdsten
  Norén Bretzer, Y. & Thynell, M. Nordic Environmental Social Science Conference 2013: Welcome to the Anthropocene!, University of Copenhagen. Copenhagen, Denmark, 2012
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Temporality and diversity: what role for pluralistic and engaged research practices in the future university?
  May, T. and Perry, B. Inspiring future generations: embracing plurality and difference in higher education, Society for Research into Higher Education/AHRC Connected Communities programme. Newport, South Wales, UK, 2014
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Temporal well-being: a central dimension of sustainable lifestyles?
  Andersson, D., Nässén, J., Larsson, J. & Holmberg, J. SCORAI 2013 Conference: The Future of Consumerism and Well-Being in a World of Ecological Constraints, The Sustainable Consumption Research and Action Initiative SCORAI. Worcester, USA, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/temporal_well-being_a_central_dimensionof_sustainable_lifestyles_scorai_conference_paper_larsson_et_al_wise_jl.pdf
 • Strategizing sustainability: the case of River City Gothenburg
  Brorström, S. The Göteborg Public Management Seminar 2013, Kommunforskning i Västsverige, Högskolan i Borås, GRI/Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Lunds universitet och Kvalitetsmässan. Gothenburg, Sweden, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Retrofit in Greater Manchester and Cardiff: governing to transform or to ungovern?
  DeLaurentis, C., Hodson, M., Marvin, S. & Thompson, M. International Comparative Urban Retrofit Workshop: Purpose, Politics and Practices. Manchester, U.K., 2012
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Re-thinking sustainable urbanism: what knowledge and how?
  Perry, B. & May, T.Regional Studies Association Winter Conference Regions and the Environment, Regional Studies Association. London, 2010
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Rendering urban value(s) visible: what does it mean to say that urban theory is performative?
  Forsemalm, J., Jörnmark, J. & Palmås, K. Provocation paper for the “Cities as value networks” panel at the IFHP 56th World Congress: Inclusive cities in a global world, The International Federation for Housing and Planning (IFHP). Gothenburg, Sweden, 2012
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Re-governing Greater Manchester: Power to the people?
  Perry, B. Food, cities and human behaviour event, World Food Day, University of Manchester/Creative Concern. Manchester, UK, 2014
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Public bicycles: how the concept of human-oriented “mobility sharing” technology can influence travel behaviour norms and reshape design education
  Nikitas, A., Wallgren, P. & Rahe, U. 16th International Conference on Engineering and Product Design Education Conference: Design Education & Human Technology Relations, E & PDE Institution of Engineering Designers. Enschede, The Netherlands, 2014
  Plats:Global, Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Politics, governing and the transition to a low carbon nation?
  Hodson, M. Past, Present and Prospective Energy Transitions Seminar Series, Low Carbon Research Institute. Cardiff, U.K., 2012
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Opportunities, challenges and approaches to researching the sustainable city: local interaction platforms as conceptual and methodological innovation?
  Perry, B. BSA Climate Change Study Group Event: Methodological Challenges of Researching Climate Change at Different Levels of Scale, British Sociological Association. Southhampton, U.K., 2012
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Food austerity and digital transformations
  Perry, B., Walsh, V. & Silver, D. Annual Communities and Culture Plus Network meeting, Communities and Culture Plus network/University of Leeds. Leeds, UK, 2014
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Nomadic notions: footloose in a fictive city
  Gurney, K. New Imaginaries/ New Publics’ symposium, ACC & Goethe-Institut. Johannesburg, South Africa, 2013
  Plats:Kapstaden Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Nomadic notions: art & the uncertainty principle
  Gurney, K. International Conference on Cities on the Move: Mobilities and Sensibilities, CMDR and The University of the Western Cape (UWC) and University of Witwatersrand (Wits). Cape Town, South Africa, 2013
  Plats:Kapstaden Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Mediating low carbon urban transitions
  Hodson, M. & Marvin, S. American Association of Geographers Conference, Sustainable Practices Research Group. Washington, DC., USA, 2010
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Making reflexivity work: engagement, content and context
  May, T. Enquire Annual conference 2010: Families as Learning Partners, The Scottish Advice Service for Additional Support and Learning. Hamilton, UK, 2010
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Making low carbon England
  Hodson, M. Urbanisation and Global Environmental Change International Conference, Urbanization and Global Environmental Change (UGEC). Tempe, Arizona, USA, 2010
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Governing sustainable urban communities?
  Perry, B. The Uses and Abuses of Community for Sustainable Development Seminar, Sustainable Practices Research Group. Leeds, U.K., 2013
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Governing practices in the post-industrial city
  Perry, B. City Futures III Conference: Cities as strategic places and players in a globalized world, Urban Affairs Association and European Urban Research Association. Paris, France, 2014
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • From disciplines to common ground and actions: reflextions on a transdisciplinary project in Kisumu, Kenya
  Kraff, H. & Jernsand, E.M. In Design with the other 90%: Cumulus Johannesburg Conference Proceedings, A. Breytenbach & K. Pope (eds.). Johannesburg: Greenside Design Center and the University of Johannesburg, 2014
  Plats:Kisumu Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Energy efficient transition in Sweden: triggers and barriers for retrofitting processes in municipality owned housing companies
  Langlet, D. Norén Bretzer, Y., Sandoff, A. & Thynell, M. In European Network for Housing Research Conference Beyond Globalisation: Remaking housing policy in a complex world. Book of Abstracts, the European Network for Housing Research, 2014, p. 166
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Emerging strategies of urban reproduction: the UK low carbon transition plan
  Marvin, S & Hodson, M. American Association of Geographers Conference, American Association of Geographers. Washington, DC. USA, 2010 
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Doing critical urban governance research: ongoing reflections from theory and practice
  Perry, B. Flexible City International Symposium: rethinking the urban to face future challenges, The Oxford Programme for the Future of Cities. Oxford, U.K., 2013
  Plats:Kapstaden, Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Do lower greenhouse gas emissions imply lower subjective wellbeing? A study of Swedish households
  Andersson, D., Nässén, J., Larsson, J. & Holmberg, J. In SCORAI The Future of Consumerism and Well-Being in a World of Ecological Constraints: Abstracts [May 28, 2013 Draft], 2013
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/do_lower_greenhouse_gas_emissions_imply_lower_subjective_wellbeing_scorai_conference_paper_andersson_et_al_wise_jl.pdf
 • Digital intermediation and sustainability knowledges
  May, T. & Perry, B. Unknown unknowns: unexpected outcomes from digital intermediation, Institute of Capital Culture, Liverpool John Moores University. Liverpool, UK, 2014
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Designing for or designing with?
  Kraff, H. and Jernsand, E.M. In Proceedings of the 19th DMI International Design Management Research Conference: Design Management in an Era of Disruption, E. Bohemia, A. Rieple, J. Liedtka and R. Cooper (eds). Boston, USA: Design Management Institute, 2014, pp. 1596-1611
  Plats:Kisumu Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Crafting play:ces - urban play by co-creation
  Hansson, H. & Amacker, A. 10th European Academy of Design Conference: Crafting the Future. In the Making: The ‘Power to the People’ Workshop Track, European Academy of Design (EAD). Gothenburg, Sweden, 2013
  Plats:Kisumu Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Conceptualising sustainable urban development
  Perry, B. & May, T. International Sustainable Development Research Conference, University of Hull. Hull, U.K., 2012
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Climate-friendly construction and capital constraints
  Overland, C., Sandoff, A. & Hansson, A. Nordic Environmental Social Science Conference 2013: Welcome to the Anthropocene!, University of Copenhagen. Copenhagen, Denmark, 2012
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Challenges of managing an urban commons
  Parker, P. & Johansson, M. CCW 2011 : Multi-faceted nature of collaboration in contemorary world, School of Advanced Social Studies, Slovenia & Junior Sociologists Network of the International Sociological Association. Novo Mesto, Slovenia, 2011
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Camo-Ammo: the trickster art of refusal
  Gurney, K. The 6th Infecting the City Public Arts Festival, Africa Centre. Cape Town, South Africa, 2013
  Plats:Kapstaden Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Assessing the potential of introducing bike-sharing in a small European city unfamiliar with the concept: the case of Drama, Greece
  Nikitas, A., Wallgren, P. & Rahe, U. Heart 2014: 3rd Symposium of the European Association for Research in Transportation, European Association for Research in Transportation. Leeds, UK, 2014
  Plats:Global, Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Active intermediaries for knowledge exchange
  May, T. & Perry, B. Bridging The Gap Between Research, Policy and Practice: The importance of intermediaries (knowledge brokers) in producing research impact, ESRC Genomics Policy & Research Forum, College of Humanities & Social Science, University of Edinburgh. London, 2011
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • The crafted marketplace
  Hansson, H. 10th European Academy of Design Conference, European Academy of Design (EAD). Gothenburg, Sweden, 2013
  Plats:Kisumu Typ:Konferensbidrag poster
 • Markets in Kisumu
  Onyango, G.M., Wagah, G.G., Omondi, L.A. & Yego, W. Documentary Media Production, 2013
  Plats:Kisumu Typ:Konferensbidrag poster
 • How to visualize the invisible simulating air pollution dispersions in a 3D city model
  Billger, M., Stahre Wästberg, B., Tornberg, J., Haeger-Eugensson, M. & Sjöberg, K. CUPUM 2013 - 13th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management, The Faculty of Geosciences of Utrecht University. Utrecht, the Netherlands, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag poster
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/how_to_visualize_the_invisible_simulating_air_pollution_dispersions_in_a_3d_city_model_mhe.pdf
 • Creative production and practices in urban sustainability: shifting paradigms for fair, green and dense cities?
  Perry, B. Future Climate Dialogues, University of Aberystwyth, Wales, 2012
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag poster
 • Bråta paviljongen - ett varv till
  Kihlström, L., Farrouch, C., Laurel Östlund, S., Gustafsson, A., Bardas-Dunare, R. Report. Gothenburg: JIG Design Ekonomisk Förening, Chalmers University of Technology, Härryda Municipality, 2014
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/brata_paviljongen_-_ett_varv_till_so.pdf
 • Slutrapport Sendsmart
  Lindholm, M., Thorén, A., Widegren, C., Cederstav, F., Behrends, S., Billger, M., Ranäng, S. and Rendahl, A. Report. Göteborg: Trafikkontoret Göteborgs Stad, 2014
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/slutrapport_sendsmart_slutlig_jg.pdf
 • Urban habitat of bumblebees
  Bumblebees in the city: abundance, species richness and diversity in two urban habitats
  Gunnarsson, B. & Federsel, L.M. Journal of Insect Conservation, vol. 18, 2014, pp. 1185-1191
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Utilization of Network Technologies in Market Information Exchange in Kisumu City, Kenya
  Rabare, S., Wagah, G.G., Onyango, G.M. 'Utilization of network technologies in market information exchange in Kisumu City, Kenya'. International journal of Marketing Studies, vol. 6, no. 6, 2014, pp. 81-90
  Plats:Kisumu Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Positioning ecotourism destinations in Kisumu County: cultural diversity perspective
  Achieng, D.O., Hayombe, P.O. and Agong, S.G. IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE), vol. 16, no. 6, ver II, 2014
  Plats:Kisumu Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Assessing Water- Based Recreational Activities to Project Beach Ecotourism Potentials in Kisumu County
  Okungu, J.O., Hayombe, P.O. and Agong, S.G. IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE), vol 16, no. 6, ver. II, 2014, pp. 27-36
  Plats:Kisumu Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Ecotourism Development in Dunga: With a Focus on Culture and Waste
  Jernsand, E-M. and Kraff, H. Unpublished report. 2014
  Plats:Kisumu Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Co-producing knowledge on urban sustainability through local government-university interactions: A case study of Mistra Urban Futures in Cape Town
  Lawhon, M., Taylor, A., & Patel, Z. ICLEI State of African Cities Report 2012. ICLEI - The Global Cities Network, 2012
  Plats:Kapstaden Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/co-producing_knowledge_on_urban_sustainability_through_local_government-university_interactions_a_case_study_of_muf_in_cape_town_mistra_iclei_final_1.pdf
 • Report on ethnographic methods in 3 informal settlements in Philippi. May to December 2010
  Drivdal, L. Unpublished Report, 2010
  Plats:Kapstaden Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/report_on_ethnographic_methods_in_3_informal_settlements_in_philippi.pdf
 • Report on health and flooding workshops in informal settlements
  Drivdal, L. Unpublished Report, 2010
  Plats:Kapstaden Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/report_on_health_and_flooding_workshops_in_informal_settlements.pdf
 • Egoli Enumeration report, Philippi, Cape Town, May 2011
  Drivdal, L. & Musungu, K. Report.
  Plats:Kapstaden Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/enumeration_report_egoli_2011.pdf
 • Report on flooding in the informal settlement ‘Kosovo’ in Philippi
  Drivdal, L. Unpublished report, 2011
  Plats:Kapstaden Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/report_on_flooding_in_the_informal_settlement_kosovo_in_philippi_cape_town.pdf
 • Tjänstemäns erfarenheter av beslutsunderlag för hållbara urbana transportsystem
  Thoresson, K. Mistra Urban Futures Report 2014:4. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2014
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/tjanstemans_erferenheter_av_beslutsunderlag_for_hallbara_urbana_transportsystem_kt_vti.pdf
 • Strengthening Climate Resilience in African Cities: A Framework for Working with Informality
  Taylor, A. & Peter, C. Working Paper. Cape Town, South Africa: African Center for Cities and Climate & Development Knowledge Network, 2014
  Plats:Kapstaden Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/strengthening_climate_resilience_in_african_cities_a_framework_for_working_with_informality_ktp.pdf
 • Flooding in Cape Town’s informal settlements: barriers to collaborative urban risk governance
  Ziervogel, G., Waddell, J., Smit, W. & Taylor, A. South African Geographical Journal, 2014, DOI:10.1080/03736245.2014.924867
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Planning and the 'stubborn realities' of global south-east cities: some emerging ideas
  Watson, V. Planning Theory, vol. 12, no. 1, 2012, pp. 81-100
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Co-production and collaboration in planning: the difference
  Watson, V. Planning Theory & Practice, vol. 15, no. 1, 2014, pp. 62-76
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Furthering the urban agenda in developing countries: guidelines for preparing national ‘State of Cities’ reports
  Tipple, G., Smit, W. & Majale, M. International Development Planning Review, vol. 32, no. 1, 2010, pp. 71-92
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Discourses of alcohol: reflections on key issues influencing the regulation of shebeens in Cape Town
  Smit, W. South African Geographical Journal: Alcohol, Poverty and the South African City, vol. 96, no. 1, 2014, pp. 60-80
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Urban sustainability and human health: an African perspective
  Smit, W. & Parnell, S. Current Opinion in Environmental Sustainability, vol. 4, no. 4, 2012, pp. 443–450
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Democratic renovations and affective political imaginaries
  Sitas, F. & Pieterse, E. Third Text, vol. 27, no. 3, 2013, pp. 327-342
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • On alcohol, transport and poverty in Cape Town
  Pirie, G. South African Geographical Journal: Alcohol, Poverty and the South African City, vol. 96, no. 1, 2014, pp. 50-59
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Automobile organizations driving tourism in pre-independence Africa
  Pirie, G. Journal of Tourism History, vol. 5, no. 1, 2013, pp. 73-91
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Recasting urban sustainability in the South
  Pieterse, E. Development, vol. 54, no. 3, 2011, pp. 309-316
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Introduction: rogue urbanisms
  Pieterse, E. Social Dynamics: A journal of African studies, vol. 37, no. 1, 2011, pp. 1-4
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Hip-hop cultures and political agency in Brazil and South Africa
  Pieterse, E. Social Dynamics: A journal of African studies, vol. 36, no. 2, 2010, pp. 428-447
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Grasping the unknowable: coming to grips with African urbanisms
  Pieterse, E. Social Dynamics: A journal of African Studies, vol. 37, no. 1, 2011, pp. 5-23
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Cityness and African urban development
  Pieterse, E. Urban Forum, vol. 21, no. 3, 2010, pp. 205-219
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • (Re)theorizing cities from the global south: looking beyond neoliberalism
  Parnell, S. & Robinson, J. Urban Geography, vol. 33, no. 4, 2012, pp. 593-617
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • The ‘right to the city’: institutional imperatives for tackling urban poverty
  Parnell, S. & Pieterse, E. International Journal for Urban and Regional Research, vol. 34, no. 1, 2010, pp. 146-162
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Sustainable multifunctional landscapes: a review to implementation
  O’Farrell, P.J. & Anderson, P.M. Current Opinion in Environmental Sustainability, vol. 2, no. 1–2, 2010, pp. 59–65
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Researching sensitive topics in African cities: reflections on alcohol research in Cape Town
  Lawhon, M., Herrick, C. & Daya, S. South African Geographical Journal: Alcohol, Poverty and the South African City, vol. 96, no. 1, 2014, pp. 15-30
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Why I want to be a South African geographer: a response to Hammett’s (2012) “W(h)ither South African human geography?”
  Lawhon, M. Geoforum, vol. 43, 2013, pp. 937-947
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • The meaning of global engagements with Africa (for us)
  Lawhon, M. Political Geography, vol. 31, 2013, pp. 530-533
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Situated networked environmentalisms: a case for environmental theory from the south
  Lawhon, M. Geography Compass, vol. 7, no. 2, 2013, pp. 128–138
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Relational power in the governance of a South African e-waste transition
  Lawhon, M. Environment and Planning, vol. 44, no. 4, 2012, pp. 954-971
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Flows, friction and the sociomaterial metabolization of alcohol
  Lawhon, M. Antipode, vol. 45, no. 3, 2013, pp. 681–701
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Contesting power, trust and legitimacy in the South African e-waste transition
  Lawhon, M. Policy Sciences, vol. 45, no. 1, 2012, pp. 69-86
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Socio-technical regimes and sustainability transitions: insights from political ecology
  Lawhon, M. & Murphy, J. Progress in Human Geography, vol. 36, no. 3, 2012, pp. 354-378
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Alcohol control in the news: the politics of media representations of alcohol policy in South Africa
  Lawhon, M. & Herrick, C. Journal of Health Politics, Policy and Law, vol. 38, no. 5, 2013, pp. 987-1021
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Rooted cosmopolitanism: spaces of multiplicity in Cusco, Peru
  Lawhon, M. & Chion, M. International Journal of Urban and Regional Research, vol. 36, no.3, 2012, pp. 539-553
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Alcohol, poverty and the South African city
  Herrick, C. & Parnell, S. South African Geographical Journal: Alcohol, Poverty and the South African City, vol. 96, no. 1, 2014, pp. 1-14
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Ethnography of a flame
  Gurney, K. Critical Arts: South-North Cultural and Media Studies, vol. 27, no. 4, 2013, pp. 439-443
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Perceptions and responses to urban flood risk: implications for climate governance in the South
  Fatti, C. & Patel, Z. Applied Geography: Constraints and Opportunities in Urban Development in Sub-Saharan Africa, vol. 36, 2013, pp. 13–22
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Urban transitions: on urban resilience and human-dominated landscapes
  Ernstson, H., van der Leeuw, S.E., Redman, C.L., Meffert, D.J., Davis, G., Alfsen, C. & Elmqvist, T. Ambio, vol. 39, no. 8, 2010, pp. 531-545
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Re-translating nature in post-apartheid Cape Town: the material semiotics of people and plants at Bottom Road
  Ernstson, H. Actor-Network Theory for Development: Working Paper Series, no. 4, 2013
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Plural regulation of shebeens (informal drinking places)
  Drivdal, L. & Lawhon, M. South African Geographical Journal: Alcohol, Poverty and the South African City, vol. 96, no. 1, 2014, pp. 97-112
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Network analysis in conservation biogeography: challenges and opportunities
  Cumming, G. S., Bodin, Ö., Ernstson, H. & Elmqvist, T. Diversity and Distributions: Conservation biogeography - foundations, concepts and challenges, vol. 16, no. 3, 2010, pp. 414–425
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • South Africa's emergency housing programme: a prism of urban contest
  Cirolia, L.R. Development Southern Africa, vol. 31, no. 3, 2014, pp. 397-411
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • (W)Escaping the challenges of the city: a critique of Cape Town’s proposed satellite town
  Cirolia, L.R. Urban Forum, vol. 25, no. 3, 2014, pp. 295-312
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Capturing land value increment to finance infrastructure investment-possibilities for South Africa
  Brown-Luthango, M. Urban Forum, vol. 22, no. 1, 2011, pp 37-52
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Access to land for the urban poor: policy proposals for South African cities
  Brown-Luthango, M. Urban Forum, vol. 21, no. 2, 2010, pp. 123-138
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Ecological outcomes of civic and expert-led urban greening projects using indigenous plant species in Cape Town, South Africa
  Anderson, P.M.L., Avlonitis, G. & Ernstson, H. Landscape and Urban Planning, vol. 127, 2014, pp. 104–113
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Drawing a line in the sand: managing coastal risks in the City Of Cape Town
  Taylor, A., Cartwright, A. & Colenbrander, D. South African Geographical Journal, 2014, DOI:10.1080/03736245.2014.924865
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • City/University interplays amidst complexity
  Pieterse, E. Territorio, vol. 66, 2013, pp. 26-32
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • GIS data collection for flood risk management
  Musungu, K., Motala, S. & Smit, J. PositionIT, issue 37, 2012, pp. 66-72
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Value capture mechanisms in South Africa - conditions for their successful use in the current legal context
  McGaffin, R., Napier, M., & Gavera, L. Urban Forum, 2014, DOI 10.1007/s12132-013-9211-3
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Overcoming the challenge of vertical consolidation in South Africa's low income settlements: a case study of Du Noon
  McGaffin, R., Cirolia, L.R. & Massyn, M. Urban Forum,vol. 26, no. 1, 2015, pp. 59-75
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Economics of climate change adaptation at the local scale under conditions of uncertainty and resource constraints: the case of Durban, South Africa
  Cartwright, A., Blignaut, J., De Wit, M., Mander, M., Goldman, K., O’Donoghue, S. & Roberts, D. Environment and Urbanization, vol. 25, no. 1, 2013, pp. 139-156
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Brokering communities of knowledge and practice: reflections on the African Centre for Cities’ CityLab programme
  Anderson, P.M.L., Brown-Luthango, M., Cartwright, A., Farouk, I. & Smit, W. Cities, vol. 32, no. 2, 2013, pp. 1-10
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Scalar politics and local sustainability: rethinking governance and justice in an era of political and environmental change
  Lawhon, M. & Patel, Z. Environment and Planning, vol. 31, no. 6, 2013, pp. 1048-1062
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Making an effort for free: volunteers' roles in destination-based storytelling
  Olsson, A-K., Therkelsen, A. & Mossberg, L. Current Issues in Tourism, vol. 16, no. 4, 2013, pp. 1-21
  Plats:Kisumu Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Simbi Nyaima an interplay of nature and mythology in the Lake Victoria Region: planning and management for ecotourism transformation in Kenya
  Hayombe, P.O., Odede, F.Z.A., Agong', S.G. & Mossberg, L. Journal of Arts and Humanities, vol. 3, no.1, 2014
  Plats:Kisumu Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Urban history and cultural heritage in the face of modernisation: the case of Kisumu
  Agong, S. G., Odede, F. & Ananga, G. Kenya Past and Present, vol. 40, 2013
  Plats:Kisumu Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • On issues raised by Richard Arum and Josipa Roska’s Academically Adrift: Limited Learning on College Campuses
  Schram, S.F., Mills, D., May, T., Zuber-Skerritt, O., Quiddington, P., Önisch-Brednich, B.B. & Greenwood, D. International Journal of Higher Education in the Social Sciences, vol. 4, no. 3, 2011, pp. 57-73
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Urban knowledge exchange: devilish dichotomies and active intermediation
  May, T. & Perry, B. International Journal of Knowledge-Based Development, vol. 1, no. 1/2, 2010, pp. 6-24
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Urbanism in the anthropocene
  Hodson, M. & Marvin, S. City, vol. 14, no. 3, 2010, pp. 298-313
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Can cities shape socio-technical transitions and how would we know if they were?
  Hodson, M. & Marvin, S. Research Policy, vol. 39, no. 4, 2010, pp. 477-485
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • The politics of governing cities, infrastructures and resource flows: spaces of reproduction or reconfiguration?
  Hodson, M. & Marvin, S. Geographica Helvetica, no. 2, 2011, pp. 702-714
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Urban knowledge arenas: dynamics, tensions and potentials
  May, T. International Journal of Knowledge-Based Development, vol. 2, no. 2, 2011, pp. 132-147
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Urban research in the knowledge economy: content, context and outlook
  May, T. & Perry, B. Built Environment, vol. 37, no. 3, 2011, pp. 352-368
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Contours and conflicts in scale: science, knowledge and urban development
  May, T. & Perry, B. Local Economy, vol. 26, no. 8, 2011, pp. 715-720
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Building Knowledge Cities: The Role of Universities
  May, T. & Perry, B. (eds.). Built Environment, special edition, Vol. 37, no. 3, 2011
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Reshaping urban infrastructure: material flow analysis and transitions analysis in an urban context
  Hodson, M., Marvin, S., Robinson, B. & Swilling, M. Journal of Industrial Ecology: Sustainable Urban Systems, vol. 16, no. 6, 2012, pp. 789–800
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Mediating low-carbon urban transitions? Forms of organisation, knowledge and action
  Hodson, M. & Marvin, S. European Planning Studies: Places and Spaces of Sustainability Transitions: Geographical Contributions to an Emerging Research and Policy Field, vol. 20, no. 3, 2012, pp. 421-439
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • City futures: exploring urban retrofit and sustainable transitions
  Eames, M., Dixon, T., May, T. & Hunt, M. Building Research and Information, vol. 41, no. 5, 2013, pp. 504-516
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Ecosystem services in urban landscapes: practical applications and governance implications – the URBES approach
  Kaczorowska, A., Haase, D., McPhearson, T. & Frantzeskaki, N. UGEC Viewpoints, vol. 10, 2014, pp. 21-26
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Deliberative methods for complex issues: a typology of functions that may need scaffolding
  Jordan, T. Group Facilitation: A Research and Applications Journal, no.13, pp. 50-71
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Citizens as knowledge producers in urban change: can participation change procedures and systems?
  Stenberg, J. Footprint – The Participatory Turn in Urbanism - # 13, vol. 7, no. 2, 2013, pp. 131-142
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • The university and transformation towards sustainability: lessons learned at Chalmers University of Technology
  Holmberg, J., Lundgvist, U., Svanström, M. & Arehag, M. International Journal of Sustainability in Higher Education, vol. 13, no. 3, 2012, pp. 219 - 231
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Expectations on corporate climate action under regulatory uncertainty
  Buhr, K. & Hjerpe, M. International Journal of Climate Change Strategies and Management, vol. 4, no. 4, 2012, pp. 403-419
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Achieving the promise of transdisciplinarity: a critical exploration of the relationship between transdisciplinary research and societal problem solving
  Polk, M. Sustainability Science, 2014, DOI 10.1007/s11625-014-0247-7
  Plats:Global Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Explaining the variation in greenhouse gas emissions between households: socio-economic, motivational and physical factors
  Nässén, J., Andersson, D., Larsson, J. & Holmberg, J. Journal of Industrial Ecology, 2014
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Greenhouse gas emissions and subjective well-being: an analysis of Swedish households
  Andersson, D., Nässén, J., Larsson J. & Holmberg, J. Ecological Economics, vol. 102, 2014, pp. 75-82
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Utvecklingsbegreppet inför sin pånyttfödelse
  Abrahamsson, H. Fronesis: Utveckling, no. 38-39, 2012
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Cities as nodes for global governance or battlefields for social conflicts? Security, development and justice in an urban context
  Abrahamsson, H. Bulletin of the Department of Conservation of Architectural and Environmental Assets, vol. 12, no. 1, 2012
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/cities_as_nodes_for_global_governance_or_battlefields_for_social_conflicts_security_development_and_justice_in_an_urban_context_mellanplats_0.pdf
 • Urban empowerment through community outreach in teaching and design
  Stenberg, J. & Fryk, L. Procedia: Social and Behavioral Sciences: 4th World Conference on Educational Sciences (WCES-2012), vol. 46, 2012, pp. 3284–3289
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Translation, insulation and mediation: the shifting sands of university life
  May, T. & Perry, B. In Universities Engagement with Socially Excluded Communities, P. Benneworth (ed). Dordrecht: Springer, 2013
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Bokkapitel
 • Unjust Urbanities: Spatially reinforcing patterns of segregation
  Olander, C. Master Thesis. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2014
  Plats:Göteborg Typ:Akademisk avhandling
 • Introduction
  Bulkeley, H., Castán Broto, V., Hodson, M. & Marvin, S. In Cities and Low Carbon Transitions, H. Bulkeley, V. Castán Broto, M. Hodson and S. Marvin (eds.). London: Routledge, 2011, pp. 1-9
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Bokkapitel
 • Conclusions
  Bulkeley, H., Castán Broto, V., Hodson, M. & Marvin, S. In Cities and Low Carbon Transitions, H. Bulkeley, V. Castán Broto, M. Hodson and S. Marvin (eds.). London: Routledge, 2011, pp. 198-202
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Bokkapitel
 • The African Centre for Cities' Healthy Cities CityLab: understanding urban health in the Global South
  Smit, G. & Watson, V. Cities Health and Well-Being: Urban Age Hong Kong, 16-17 november 2011. Conference Compendium, London School of Economics and Political Science, Alfred Herrhausen Society, 2011. Published online: http://lsecities.net/media/objects/articles/the-african-centre-for-cities%E2%80%99-healthy-cities-citylab/en-gb/ [2014-09-25]
  Plats:Kapstaden Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Managing flood disasters under a changing climate: lessons from Nigeria and South Africa
  Olorunfemi, F. NISER discussion paper no. 1. NISER Research Seminar Series, Nigerian Institute of Social and Economic Research. Ibadan, Nigeria, 2011. Published online: http://www.proshareng.com/reports/3552 [2014-09-25]
  Plats:Kapstaden Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • A participatory approach to data collection for GIS for flood risk management in informal settlements of Cape Town
  Musungu, K., Motala. S. & Smit, J. Proceedings of AfricaGEO 2011, Cape Town, South Africa, 2011. Published online: http://africageodownloads.info/ [2014-09-25]
  Plats:Kapstaden Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Community‐based tourism development: a designerly approach to destination branding
  Jernsand, E.M. & Kraff, H. In Innovation and value creation in experience‐based tourism: Book of Proceedings, F. Lindberg (ed.). Northern InSights – Service Innovation and Tourist Experiences in the High North” (Opplevelser i Nord/OIN), 2013
  Plats:Kisumu Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Universities, reflexivity and critique: cultures and contexts of research production
  May, T. & Perry, B. The Seventh International Critical Management Studies Conference. Naples, Italy, 2011. Published online: http://usir.salford.ac.uk/17717/ [2014-09-25]
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Cities at the frontiers of 21st century Britain: Greater Manchester and the ‘original modern’ creative city
  Smith, K. & Perry, B. RGS-IBG Annual International Conference 2013: Urban transformations and city living, Royal Geographical Society. London, U.K., 2013
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Governing crises and crises of governing: collaboration, capitulation or capture?
  Perry, B. Interrogating Urban Crisis: Governance, Contestation and Critique Conference, Urban Studies and Urban Studies Foundation Conference, Local Government Research Unit, De Montfort University. Leicester, U.K., 2013
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Governance, reflexivity and critique: places of possibility in spaces of expectation
  May, T. Interrogating Urban Crisis: Governance, Contestation and Critique Conference, Urban Studies and Urban Studies Foundation Conference, Local Government Research Unit, De Montfort University. Leicester, U.K., 2013.
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Innovation and expertise: experiences from a formative evaluation
  May, T. & Perry, B. Second Berlin Forum Innovation in Governance Knowing Governance: The Making of Governance Knowledge and the Transformation of Politics, Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities. Berlin, Germany, 2011
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Urban retrofit: multi-level experimentation ‘in’, ‘on’ or ‘with’ cities? Cities and climate change experimentation: drivers, dynamics and consequences session
  Hodson, M. & Marvin, S. Association of American Geographers Annual Meeting, Association of American Geographers. New York, 2012
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Governance of cities for sustainable urban development
  Hildreth, P. Regional Studies Association Global Conference 2014: From Vulnerable Places to Resilient Territories: The Path to Sustainable Development, Regional Studies Association. Fortaleza, Brazil, 2014
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Comparative urban futures: spatial networks for sustainable urban development
  Hildreth, P. Mistra Urban Futures Greater Manchester Working Paper 2012. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2013
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/comparative_urban_futures_spatial_networking_for_sustainable_urban_development_mapping_the_urban_knowledge_arena.pdf
 • Take waste and make: guidelines for workshops to find new applications for industrial waste material
  Rexfelt, O., Kääpä, J., Leo, L., Ordoñez, M.I. & Rahe, U. Proceedings from the IASDR Conference 2013, Consilience and Innovation in Design, 24-30 August 2013. Tokyo: Japanese Society for the Science of Design, 2013, pp. 4151-4162
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Planning for appropriation: public space led development to integrate a fragmented city
  Parker, P., Delshammar, T. & Johansson, M. The Second ISA Forum of Sociology, International Sociological Association. Buenos Aires, Argentina, 2012. Published online: http://dspace.mah.se/handle/2043/14562 [2015-02-06]
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Understanding innovative regional collaboration: metagovernance and boundary objects as mechanisms
  Montin, S., Johansson, M. & Forsemalm, J. In Public Innovation Through Collaboration and Design, C. Ansell and J. Torfing (eds.). New York: Routledge, 2014, pp. 106-124
  Plats:Global, Göteborg Typ:Bokkapitel
 • Examining the Feasibility of Informal Settlement Flood Early Warning Systems: Focus on the urban flood-risk experience of Kosovo and Masiphumelele residents, Cape Town, South Africa
  Solomon, F.J. Master Thesis. Cape Town: University of Cape Town, 2011
  Plats:Kapstaden Typ:Akademisk avhandling
 • Barriers to Flood Risk Adaptation: A case study of cross-scale collaboration in the informal settlement of Graveyard Pond, Philippi
  Orangio, C. Diss. Cape Town: University of Cape Town, Department of Environmental and Geographical Sciences, 2012
  Plats:Kapstaden Typ:Akademisk avhandling
 • A Participatory GIS Approach to Flood Risk Assessment of Informal Settlements: The case of Cape Town.
  Musungu, K. Master Thesis. Cape Town: University of Cape Town, 2012
  Plats:Kapstaden Typ:Akademisk avhandling
 • Exploring and Profiling of Childhood Illnesses in Informal Settlements in Relation to Flooding: A case study of Barcelona, Cape Town, South Africa
  Machiridza, R. Master Thesis. Cape Town: University of Cape Town, 2013
  Plats:Kapstaden Typ:Akademisk avhandling
 • Moving Through the City: Gender and Floods at Play. A case study in Sweet Home Farm informal settlement, Cape Town
  Dixon, J. Master Thesis. Cape Town: University of Cape Town, 2013
  Plats:Kapstaden Typ:Akademisk avhandling
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/moving_through_the_gender_and_floods_at_play.pdf
 • “We’ve got to address the underlying causes” A case-study of stakeholders´ initiatives to increase resilience to flood risk in Sweet Home informal settlement, Cape Town
  Desportes, I. Master Thesis. Cape Town: University of Cape Town, 2012
  Plats:Kapstaden Typ:Akademisk avhandling
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/weve_got_to_address_the_underlying_causes_a_case-study_of_stakeholders_initiatives_to_increase_resilience_to_flood_risk_in_sweet_home_informal_settlement_cape_town_citylab.pdf
 • Greenhouse Gas Emissions from Public Consumption in Gothenburg
  Sinclair, R. Master Thesis. Report No. 2013:7. Gothenburg: Department of Energy and Environment, Division of Physical Resource Theory, Chalmers University of Technology, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Akademisk avhandling
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/greenhouse_gas_emissions_from_public_consumption_in_gothenburg_wise_jl_0.pdf
 • Turning Waste into Resources: Rethinking the way we discard things
  Ordoñes, I. Lic. Gothenburg: Chalmers University of Technology, 2014
  Plats:Göteborg Typ:Akademisk avhandling
 • What Characterizes Persons with High and Low GH Emissions? Lifestyles, Well-Being and Values among Swedish Households
  Andersson, D. Lic. Gothenburg: Chalmers University of Technology, 2014
  Plats:Göteborg Typ:Akademisk avhandling
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/what_characterizes_persons_with_high_and_low_gh_emissions_lifestyles_well-being_and_values_among_swedish_households_wise_jl.pdf
 • Comanagement at the fringes: examining stakeholder perspectives at Macassar Dunes, Cape Town, South Africa: at the intersection of high biodiversity, urban poverty, and inequality
  Graham, M. & Ernstson, H. Ecology and Society, vol. 17, no. 3, 2012, pp. 34
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Scale-crossing brokers and network governance of urban ecosystem services: the case of Stockholm
  Ernstson, H., Barthel, S., Andersson, E. & Borgström, S.T. Ecology and Society, vol. 15, no. 4, 2010, pp. 28
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • The social production of ecosystem services: a framework for studying environmental justice and ecological complexity in urbanized landscapes
  Ernstson, H. Landscape and Urban Planning: Urban Ecosystem Services, vol. 109, no. 1, 2013, pp. 7–17
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Ecosystem services as technology of globalization: on articulating values in urban nature
  Ernstson, H. & Sörlin, S. Ecological Economics, vol. 86, 2012, pp. 274-284
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Urban ecological and social-ecological research in the City of Cape Town: insights emerging from an urban ecology CityLab
  Anderson, P. & Elmqvist, T. Ecology and Society, vol. 17, no. 4, 2012, pp. 23
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Using multi-criteria evaluation and GIS for flood risk analysis in informal settlements of Cape Town: the case of Graveyard Pond
  Musungu, K., Motala, S. & Smit, J. South African Journal of Geomatics, vol. 1, no. 1, 2012, pp. 77-91
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Converting water hyacinth to briquettes: a beach community based approach
  Odero, M., Omondi, R., Anthony, J., Hayombe, P.O., Akuno, W. & Kerich, D. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), vol. 15, no. 1, 2014
  Plats:Kisumu Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Accessibility of students with physical disability to washrooms in Bungoma Main Bus Terminus
  Ochieng, M. A., Onyango, G.M. & Wagah, G.G. Journal of Disability, CBR and Inclusive Development, vol. 24, no. 1, 2013, pp. 143-149
  Plats:Kisumu Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Strategic positioning of marketplaces and learning institutions as digital village centers for rural empowerment and development in Bondo District
  Obare, G.O., Hayombe, P.O. & Rabah, K. International Journal of Business and Social Research, vol. 3, no. 9, 2013
  Plats:Kisumu Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Sustainable utilization of cultural heritage sites for posterity in Kisumu County Kenya
  Hayombe, P.O., Agong, S.G., Odede, F.Z.A. & Mossberg, L. International Journal of Humanities and Socience, vol. 3, no. 20, 2013, pp. 37-42
  Plats:Kisumu Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Contours in reflexivity: commitment, criteria and change
  May, T. Methodological Innovations Online, vol. 5, no. 1, 2010, pp. 22-44
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Rising Waters: Working together on Cape Town’s Flooding
  Joubert, L. & Martindale, L. Cape Town, South Africa: African Centre for Cities, 2013
  Plats:Kapstaden Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Knowing what ’smart’ actually is when it comes to cities
  McGaffin, R. Urban Green File, vol 17, no 1, 2013, pp. 12-16
  Plats:Kapstaden Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Urban Cultures: Fallet Kommersen. Om urbana berättelser & hållbar förtätning
  Gillberg, D., Brembeck, H., Berglund, Y., Forsemalm, J. & Hansson, J. Mistra Urban Futures Report. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/urban_cultures_fallet_kommersen._om_urbana_berattelser_hallbar_fortatning_urban_cultures.pdf
 • Älvstaden: lärdomar från visions- och strategiprocessen
  Brorström, S. KFi-report 120. KFi – Kommunforskning i Västsverige, 2012
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/alvstaden_-_lardomar_fran_visions-_och_strategiprocessen_formative_evaluation_river_city_gothenburg_0.pdf
 • Reflexivity
  May, T. In Encyclopaedia of Philosophy and the Social Sciences, B. Kaldis (ed). London: Sage, 2013
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Bokkapitel
 • Report on Flooding in the Informal Settlement ‘the Graveyard Pond’, Philippi, Cape Town, 2010 – 2011
  Drivdal, L. Cape Town, South Africa: University of Cape Town, 2011
  Plats:Kapstaden Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Report on Flooding in the Informal Settlement ‘Egoli’, in Philippi/ Schaapkraal, Cape Town, 2010 and 2011
  Drivdal, L. /Report. Cape Town, South Africa: University of Cape Town, 2011
  Plats:Kapstaden Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Theewaterskloof Green Economy: a renewable energy and green business opportunity scoping study
  Cartwright, A. South Africa: Econologic, 2011
  Plats:Kapstaden Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • The case for a green economy in cities
  Cartwright, A. In 2013 State of City Finances: Towards Sustainable Municipal Finances, Davidsson, K. (ed.). Braamfontein, South Africa: South African Cities Network, 2013, pp. 121-144
  Plats:Kapstaden Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Dunga Identity and Image: A Pre-study
  Jernsand, E.M. & Kraff, H. Kisumu: Mistra Urban Futures, 2013
  Plats:Kisumu Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Dunga Ecotourism Development: Emerging Ideas and Possible Continuation
  Jernsand, E.M. & Kraff, H. Kisumu: Mistra Urban Futures, 2013
  Plats:Kisumu Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • A day in Dunga: Reflections and Ideas from Test Tours
  Jernsand, E.M. & Kraff, H. Kisumu: Mistra Urban Futures, 2013
  Plats:Kisumu Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Challenges and potentials in collaborative management of urban commons
  Parker, P. & Johansson, M. In Multi-Faceted Nature of Collaboration in the Contemporary World, D. Modic, A. Kovacic, T. Besednjak Valic, U. Lamut and G. Rinzivillo (eds.). Vega Press, 2012
  Plats:Göteborg Typ:Bokkapitel
 • Market Places: Experiences from Kisumu City.
  Onyango, G.M., Wagah, G.G., Omondi, L.A. & Obera, B.O. Kisumu, Kenya: Maseno University Press, 2013
  Plats:Kisumu Typ:Bok
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/market_places_-_experiences_from_kisumu_city_market_places.pdf
 • An alternative designer role: the designer as a co-driver
  Hansson, H. Swedish Design Research Journal, no. 1, 2014, pp. 11-14
  Plats:Kisumu Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Representation: Clarification and Ways Forward
  May, T. Mistra Urban Futures Report. Manchester: SURF, Salford University, 2013
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Förslag på arbetssätt för att utveckla forskningssamverkan kring hållbar stadsutveckling i Malmö
  Johansson, M. Report. Malmö: Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU), Univeristy of Malmö, 2011
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Hälsa och samhällsbyggnad i undervisningen på Chalmers arkitekturutbildningen
  Berezecka-Figacz, M., Strid, M. & Kain, J-H. Gothenburg: Chalmers University of Technology, 2011
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Mistra Urban Futures: Strategic Plan 2012-2015
  Kain, J-H., Nolmark, H., Polk, M. & Reuterswärd, L. Gothenburg: Chalmers University of Technology, 2011
  Plats:Global Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Kommersen 2.0: Kulturanalytiskt planeringsunderlag Norra Masthugget
  Gillberg, D. & Hansson, N. Report. Gothenburg: Univerity of Gothenburg and Göteborg City Museum, 2014
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/kommersen_2.0_kulturanalytiskt_planeringsunderlag_norra_masthugget_kommersen_2.0.pdf
 • Klimatanpassningsstrategier för Frihamnen i Göteborg
  Mistra Urban Futures Report from Klimatanpassad stadsstruktur: Scenarier för framtida Frihamnen. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2010
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/klimatanpassningsstrategier_for_frihamnen_i_goteborg_retreat_defend_attack_klimatanpassad_stadsstruktur_pilot_2_pt.pdf
 • Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050
  Bryngelsson, D. Hedenus, F. & Larsson, J. Rapportserie för Avdelningen för fysisk resursteori nr 2013:3. Gothenburg: Chalmers University of Technology, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/scenarier_for_klimatpaverkan_fran_matkonsumtionen_2050._wise.pdf
 • Explaining the variation in greenhouse gas emissions between households: physical circumstances or pro-environmental motivation?
  Larsson, J., Andersson, D., Holmberg, J. & Nässén, J. SCORAI 2013 Conference: The Future of Consumerism and Well-Being in a World of Ecological Constraints, The Sustainable Consumption Research and Action Initiative SCORAI. Worcester, USA, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/explaining_the_variation_in_greenhouse_gas_emissions_between_households_scorai_conference_paper_nassen_et_al_wise_jl.pdf
 • Informal settlements: in search of a home in the city
  Watson, V. In Urban Health: Global Perspectives, D. Vlahov, C.E. Pearson, L. Norris and J. Boufford (eds.). Jossey-Bass and John Wiley, 2010
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Designing against the grain: confronting the political economy of knowledge production
  Tavengwa, T. & Pieterse, E. In Rogue Urbanism: Emergent African Cities, E. Pieterse and A. Simone (eds.). Johannesburg, South Africa: Jacana Media and African Centre for Cities, 2013, pp. 455-468
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Popular youth cultures and the mediation of racial exclusion/inclusion in Brazil and South Africa
  Pieterse, E. In Urban Diversity: Space, Culture, and Inclusive Pluralism in Cities Worldwide, C. Kihato, M. Massoumi, B. Ruble, P. Subrirós and A. Garland (eds.). Woodrow Wilson Centre Press and John Hopkins University Press, 2010
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Planning and land-use conflicts amidst the search for urban integration: the case of Wingfield
  Pieterse, E. In Development Dilemmas in Post-Apartheid South Africa, B. Fruend and H. Witt (eds.). University of Kwazulu-Natal Press, 2010
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Introduction
  Pieterse, E. In Counter-Currents: Experiments in Sustainability in the Cape Town Region, E. Pieterse (ed.). Johannesburg, South Africa: Jacana, 2010, pp. 12-25
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Introducing rogue urbanism
  Pieterse, E. In Rogue Urbanism: Emergent African Cities, E. Pieterse and A. Simone (eds.). Johannesburg, South Africa: Jacana Media and African Centre for Cities, 2013, pp. 12-18
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Grasping the unknowable: coming to grips with African urbanisms
  Pieterse, E. In Rogue Urbanism: Emergent African Cities, E. Pieterse and A. Simone (eds.). Johannesburg, South Africa: Jacana Media and African Centre for Cities, 2013, pp. 19-36
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Filling the void: towards an agenda for action on African urbanization
  Pieterse, E. In Urbanization Imperatives for Africa: Transcending Policy Inertia, E. Pieterse (ed). Cape Town, South Africa: African Centre for Cities, 2010
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Development, planning and sustainability
  Pieterse, E. In Ashgate Research Companion to Planning and Culture, G. Young and D. Stevenson (eds.). Ashgate, 2013, pp. 239-255
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Conclusion: reimagining Cape Town through the rebus of identity, economy and ecology
  Pieterse, E. In Counter-Currents: Experiments in Sustainability in the Cape Town Region, E. Pieterse (ed.). Johannesburg, South Africa: Jacana, 2010, pp. 258-265
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Building brave new worlds: design and the second urban transition
  Pieterse, E. In Design with the Other 90%: Cities, C. Smith (ed). Cooper-Hewitt National Design Museum, 2011
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Alternative city futures
  Pieterse, E. In Afropolis: City/Media/Art, L. Förster, C. Hanussek and K. Pinther (eds.). Johannesburg: Jacana Media, 2012
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Local government and poverty reduction
  Pieterse, E. & van Donk, M. In State of the Nation: South Africa 2012-2013. Addressing Inequality and Poverty, U. Pillay, G. Hagg, F. Nyamnjoh and J.D. Jansen (eds.). HSRC Press, 2013, pp. 98-123
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Institutions, decentralisation and urban development
  Pieterse, E. & Smit, W. In Urbanisation and Socio-economic Development in Africa: Challenges and Opportunities, S. Kayizzi-Mugerwa, A. Shimeles and N.D. Yameogo (eds). New York: Routledge, 2014
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Johannesburg: investing in cultural economies or publics?
  Pieterse, E. & Gurney, K. In Cities, Cultural Policy and Governance, H. Anheir and Y. Isar (eds.). London: Sage, 2012, pp. 194-203
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Constitution Hill: just space or space of justice?
  Patel, Z. & van der Merwe, C. In Architecture and Justice: Judicial Meanings in the Public Realm, J. Simon, N. Temple and R. Tobe (eds.). Ashgate, 2013
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • The emergence of a British colonial policy for urban Africa, 1939-1945
  Parnell, S. & Harris, R. In Colonial Architecture and Urbanism in Africa: Intertwined and Contested Histories, F. Demissie (ed). Ashgate, 2010
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Regional development: a new pathway to a more equitable and resilient Cape Town?
  Parnell, S. & Clarke, G. In Counter-Currents: Experiments in Sustainability in the Cape Town Region, E. Pieterse (ed.). Johannesburg, South Africa: Jacana, 2010, pp. 220-227
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Defining markets
  McGaffin, R. & Kihato, C. In Trading Places: Accessing Land in African Cities, S. Berrisford, C. Wanjiku Khato, R. McGaffin, M. Napier and L. Royston (eds.). Somerset West, South Africa: African Minds, 2014, pp. 21.46
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • On the rogue practices of West African musical entrepreneurs
  Mbaye, J.F. In Rogue Urbanism: Emergent African Cities, E. Pieterse, and A. Simone (eds.). Johannesburg, South Africa: Jacana Media and African Centre for Cities, 2013, pp. 253-264
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Global civics via global solidarity
  Manuel, T. & Pieterse, E. In Global Civics: Responsibilities and Rights in an Interdependent World, H. Altinay (ed). Brookings Institution Press, 2011
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Abracadabra
  Gurney, K. In Rogue Urbanism: Emergent African Cities, E. Pieterse, and A. Simone (eds.). Johannesburg, South Africa: Jacana Media and African Centre for Cities, 2013, pp. 421-428
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Desenho, limites e perspectivas da governança metropolitana na África do Sul
  Gotz, G., Pieterse, E. & Smit, W. In Governança das Metrópoles: Conceitos, Experiências e Perspectivas, J. Klink (eds.). São Paulo: Annablume, 2010
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Local assessment of Cape Town: navigating the management complexities of urbanization, biodiversity, and ecosystem services in the Cape Floristic Region
  Goodness, J. & Anderson, P.M.L. In Urbanization, Biodiversity and Ecosystem Services: Challenges and Opportunities, T. Elmqvist, M. Fragkias, J. Goodness, B. Güneralp, P.J. Marcotullio, R.I. McDonald, S. Parnell, M. Schewenius, M. Sendstad, K.C. Seto and C. Wilkinson (eds.). Springer Netherlands, 2013, pp. 461-484
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Social network analysis (SNA)
  Erntson, H. In Encyclopedia of Sustainability: Vol. 6. Measurements, Indicators, and Research Methods for Sustainability, D. Fogel, S. Fredericks, L. Harrington and I. Spellerberg (eds.). Great Berrington: Berkshire Pub Group, 2012, pp. 322-325
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Can mega-events deliver sustainability? The case of the 2010 Fifa World Cup in South Africa
  Cartwright, A. In International Handbook on the Economics of Mega Sporting Events, W. Maennig and A. Zimbalist (eds.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2012, pp. 127-139
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Regional assessment of Africa
  Anderson, P.M.L., Okereke, C., Rudd, A. & Parnell, S. In Urbanization, Biodiversity and Ecosystem Services: Challenges and Opportunities, T. Elmqvist et al. (eds.). Springer Netherlands, 2013, pp. 453-459
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Promoting green space in Cape Town, South Africa: the role of the African Centre for Cities
  Anderson, P.M.L. In Urban Forests Trees, and Greenspace: A Political Ecology Perspective, L. A. Sandberg, A. Bardekjian and S. Butt (eds.). Earthscan-Routledge, 2014
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Understanding Cape Town's climate
  Tadross, M., Taylor, A. & Johnston, P. In Climate Change at the City Scale: Impacts, Mitigation and Adaptation in Cape Town, A. Cartwright, S. Parnell, G. Oelofse & S. Ward (eds). Oxford: Routledge, 2012
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Decentralisation and institutional reconfiguration in urban Africa
  Smit, W. & Pieterse, W. In Africa's Urban Revolution, S. Parnell & E. Pieterse (eds). London: Zed Books, 2014, pp. 148-166
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Transport pressures in urban Africa: practices, policies, perspectives
  Pirie, G. In Africa's Urban Revolution, S. Parnell & E. Pieterse (eds). London: Zed Books, 2014, pp. 133-147
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Filling the void: an agenda for tackling african urbanisation
  Pieterse, E. In Africa's Urban Revolution, S. Parnell & E. Pieterse (eds). London: Zed Books, 2014, pp. 200-220
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Sub-Saharan African urbanisation and global environmental change
  Parnell, S. & Walawege, R. In Africa's Urban Revolution, S. Parnell & E. Pieterse (eds). London: Zed Books, 2014, pp. 35-59
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • National urbanisation and urban strategies: necessary but absent policy instruments in Africa
  Parnell, S. & Simon, D. In Africa's Urban Revolution, S. Parnell & E. Pieterse (eds). London: Zed Books, 2014, pp. 237-256
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • The education and research imperatives of urban planning professionals in Africa
  Duminy, J., Odendaal, N. & Watson, V. In Africa's Urban Revolution, S. Parnell & E. Pieterse (eds). London: Zed Books, 2014, pp. 184-199
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Emerging lessons from the Climate Change Think Tank
  Cartwright, A., Parnell, S. & Oelofse, G. In Climate Change at the City Scale: Impacts, Mitigation and Adaptation in Cape Town, A. Cartwright, S. Parnell, G. Oelofse & S. Ward (eds). Oxford: Routledge, 2012
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Climate at the city scale: the Cape Town climate change think tank
  Cartwright, A., Oelofse, G., Parnell, S. & Ward, S. In Climate Change at the City Scale: Impacts, Mitigation and Adaptation in Cape Town, A. Cartwright, S. Parnell, G. Oelofse & S. Ward (eds). Oxford: Routledge, 2012
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Supporting city scale decisions in the context of climate change: the case of the City of Cape Town
  Cartwright, A. Cohen, B. & Liddel, D. In Climate Change at the City Scale: Impacts, Mitigation and Adaptation in Cape Town, A. Cartwright, S. Parnell, G. Oelofse & S. Ward (eds). Oxford: Routledge, 2012
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Understanding the risks to Cape Town of inundation from the sea
  Brundrit, G. & Cartwright, A. In Climate Change at the City Scale: Impacts, Mitigation and Adaptation in Cape Town, A. Cartwright, S. Parnell, G. Oelofse & S. Ward (eds). Oxford: Routledge, 2012
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • The challenge of urban planning law reform in African cities
  Berrisford, S. In Africa's Urban Revolution, S. Parnell & E. Pieterse (eds). London: Zed Books, 2014, pp. 167-183
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Consumer immersion: a key to extraordinary experiences
  Hansen, A-H. & Mossberg, L. In Handbook on the Experience Industry, J. Sundbo and F. Sörensen (eds.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2013, pp. 209-227
  Plats:Kisumu Typ:Bokkapitel
 • Towards more interwined innovation types: innovation through experience design focusing on customer interactions
  Eide, D. & Mossberg, L. In Handbook on the Experience Industry, J. Sundbo and F. Sörensen (eds.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2013, pp. 248-268
  Plats:Kisumu Typ:Bokkapitel
 • Interest in food events: some insights from Swedish consumers
  Andersson, T. & Mossberg, L. In Food and Wine Events in Europe, A. Cavicchi and C. Santini (eds.). London: Routledge, 2013, pp. 201-212
  Plats:Kisumu Typ:Bokkapitel
 • Emerging strategies of urban reproduction and the pursuit if low carbon cities
  Bulkeley, H., Hodson, M. & Marvin, S. In The Future of Sustainable Cities, J. Flint and M. Raco (eds.). Bristol: Policy Press, 2012
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Bokkapitel
 • Case studies
  Perry, B. In Social Research: Issues, Methods and Process, 4th edition, T. May (ed). McGraw, Berkshire: Open University Press, 2011
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Bokkapitel
 • Pour une conception integrée des cités de la connaissance
  Perry, B. & May, T. In Société de la Connaissance: L’humain au Coeur des Innovations, I. Kustosz and S. Delbar (eds.). Visions 2040 Series. Lille, France: Nord-Pas de Calais Regional Foresight College, 2014, pp. 41-45
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Bokkapitel
 • Achieving ‘systemic’ urban retrofit: a framework for action
  May, T., Hodson, M., Marvin, S. & Perry, B. In Retrofitting the Built Environment, P. Brown and W. Swan (eds.). Oxford:  Blackwell-Wiley, 2013
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Bokkapitel
 • Swedish local government in multi-level governance
  Montin, S. In The Road to Europe: Main Street or Backward Alley for Local Governments in Europe? E. van Bever, H. Reynaert and K. Steyers (eds.). Brugge: van den Broele Publishers, 2011, pp. 71-92
  Plats:Göteborg Typ:Bokkapitel
 • Samarbete för hållbar regional utveckling?
  Montin, S. In Regioner, regionalism och entreprenörskap, P. M. Olausson & J. Nyhlén (eds.). Sundsvall: Mittuniversitetet, 2013, pp. 11-28
  Plats:Göteborg Typ:Bokkapitel
 • 4.2.3 Demokratiutveckling
  Montin, S. In Nordisk kommunforskning: En forskningsöversikt med 113 projekt, A. Ivarsson (ed.). Gothenburg: School of Public Administration, University of Gothenburg, 2011, pp. 296-298
  Plats:Göteborg Typ:Bokkapitel
 • 4.1.2 Utveckling av politikområden och styrningsreformer
  Montin, S. In Nordisk kommunforskning: En forskningsöversikt med 113 projekt, A. Ivarsson (ed.). Gothenburg: School of Public Administration, University of Gothenburg, 2011, pp. 246-250
  Plats:Göteborg Typ:Bokkapitel
 • 4.1.8 Utvärdering av ny nämndorganisation
  Montin, S. In Nordisk kommunforskning: En forskningsöversikt med 113 projekt, A. Ivarsson (ed.). Gothenburg: School of Public Administration, University of Gothenburg, 2011, pp. 263-264
  Plats:Göteborg Typ:Bokkapitel
 • 1. Inledning
  Montin, S. In Nordisk kommunforskning: En forskningsöversikt med 113 projekt, A. Ivarsson (ed.). Gothenburg: School of Public Administration, University of Gothenburg, 2011, pp. 1-6
  Plats:Göteborg Typ:Bokkapitel
 • On dialogues and municipal learning in city building: examples from waterfront development in Gothenburg
  Forsemalm, J. & Strömberg, K. In Waterfront Regeneration Experiences in City-building, H. Smith & M. S. Garcia Ferrari (eds.). Oxford: Routledge, 2012
  Plats:Göteborg Typ:Bokkapitel
 • Stegen och trappan: olika syn på deltagande
  Castell, P. In Framtiden är redan här: Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling, J. Stenberg et al. (eds.). Gothenburg: Chalmers University of Technology, 2013, pp. 36-41
  Plats:Göteborg Typ:Bokkapitel
 • Stadsplanering i ett organiskt samhälle
  Castell, P. In Framtiden är redan här: Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling, J. Stenberg et al. (eds.). Gothenburg: Chalmers University of Technology, 2013, pp. 126-129
  Plats:Göteborg Typ:Bokkapitel
 • En processledares tankar om delaktighet
  Castell, P. In Framtiden är redan här: Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling, J. Stenberg et al. (eds.). Gothenburg: Chalmers University of Technology, 2013, pp. 108-110
  Plats:Göteborg Typ:Bokkapitel
 • En eldsjäls tankar om deltagande
  Castell, P. In Framtiden är redan här: Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling, J. Stenberg et al. (eds.). Gothenburg: Chalmers University of Technology, 2013, pp. 90-92
  Plats:Göteborg Typ:Bokkapitel
 • En berättelse om Mötesplatsen
  Castell, P. In Framtiden är redan här: Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling, J. Stenberg et al. (eds.). Gothenburg: Chalmers University of Technology, 2013, pp. 77-80
  Plats:Göteborg Typ:Bokkapitel
 • Urbanization Imperatives for Africa: Transcending Policy Inertia
  Pieterse, E. (ed.) Cape Town, South Africa: African Centre for Cities, 2010
  Plats:Kapstaden Typ:Bok
 • Counter-Currents: Experiments in Sustainability in the Cape Town Region
  Pieterse, E. (ed.). Johannesburg, South Africa: Jacana, 2010
  Plats:Kapstaden Typ:Bok
 • Rogue Urbanism: Emergent African Cities
  Pieterse, E. & Simone, A. (eds.) Johannesburg, South Africa: Jacana Media and African Centre for Cities, 2013
  Plats:Kapstaden Typ:Bok
 • African Cities Reader II: Mobilities and Fixtures
  Edjabe, N. & Pieterse, E. (eds.) Cape Town, South Africa: African Centre for Cities and Chimurenga, 2011
  Plats:Kapstaden Typ:Bok
 • African Cities Reader I: Pan-African Practices
  Edjabe, N. & Pieterse, E. (eds.) Cape Town, South Africa: African Centre for Cities and Chimurenga, 2010
  Plats:Kapstaden Typ:Bok
 • Social Research and Reflexivity: Content, Consequences and Context
  May, T. & Perry, B. London: Sage, 2011
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Bok
 • World Cities and Climate Change: Producing Urban Ecological Security
  Hodson, M. & Marvin, S. Maidenhead: McGraw Hill, 2010
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Bok
 • Shaping Urban Infrastructures: Intermediaries and the Governance of Socio-Technical Networks
  Guy, S., Marvin, S., Medd, W. & Moss, T. (eds.). London: Earthscan, 2011
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Bok
 • Cities and Low Carbon Transitions
  Bulkeley, H., Castan-Broto, V., Hodson, M. & Marvin, S. (eds.) London: Routledge, 2011
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Bok
 • Samhällsvetenskaplig forskning
  May, T. Lund: Studentlitteratur, 2013
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Bok
 • After Sustainable Cities?
  Hodson, M. & Marvin, S. (eds.) Oxford: Routledge, 2014
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Bok
 • Moderna kommuner
  Montin, S. & Granberg, M. Stockholm: Liber Förlag, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Bok
 • Elda inte för kråkorna. Fem forskningsperspektiv: om varför det går så långsamt att energieffektivisera i svenska miljonprogramsområden? Kort sammanfattning
  Norén Bretzer, Y. (ed.) Gothenburg: University of Gothenburg, SP Technical Research Institute of Sweden, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Omställning till 40% kollektivtrafik andel i Göteborgsområdet: En backcastingstudie med Sampers
  Sandbreck, C., Almroth A. Mistra Urban Futures Report 2014:6. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2014
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/omstallning_till_40_kollektivtrafikandel_i_goteborgsomradet_-_en_backcasting_med_sampers.pdf
 • Sustainable Urban Transitions: A model for understanding the emergence of innovation in sustainable urban development
  Lindahl, E., Rydehell, H., Perez Vico, E. Borås: SP Technical Research Institute of Sweden, 2014
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/sustainable_urban_transition_-_a_model_for_understanding_the_emergence_of_innovation_in_sustainable_urban_development.pdf
 • Hållbara urbana omställningar: En modell för att förstå framväxten av innovation i hållbar stadsutveckling
  Lindahl, E. & Rydehell, H. Thesis. Linköping, Sweden: Linköping University, 2014
  Plats:Göteborg Typ:Akademisk avhandling
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/hallbara_urbana_omstallningar_en_modell_for_att_forsta_framvaxten_av_innovation_i_hallbar_stadsutveckling.pdf
 • Hållbara Kvillebäcken: En studie om innovativa lösningar
  Brorström, S. Mistra Urban Futures Paper 2014:2. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2014
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/hallbara_kvillebacken_en_studie_om_innovativa_losningar_mistra_urban_futures_papers_2014.2.pdf
 • Status och Potentialer för Klimatsmart Energifösörjning: Huvudaktivitet 1
  Ljungkvist, H., Eriksson, E., Ekvall, T., Bolin, L. & Adolfsson, I. Report C5. Stockholm: IVL Svenska Miljöinstitutet, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/status_och_potentialer_for_klimatsmart_energiforsorjning_princip.pdf
 • Urban Challenges, Policy and Action in Gothenburg: GAPS project baseline study
  Cullberg, M., Montin, S. & Tahvlizadeh, N. Mistra Urban Futures Report 2014:5. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2014
  Plats:Global, Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/urban_challenges_policy_and_action_in_gothenburg_gaps_project_baseline_study_mc_0.pdf
 • Climate change adaptation of Frihamnen: visualising retreat, defend and attack
  Thörn, P., Moback, U., Buhr, K, Morrison, G., Knutsson, P. & Areslätt, H. IWA Cities of the Future: Sustainable Urban Planning and Water Management, International Water Association. Stockholm, Sweden, 2011
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag poster
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/climate_change_adaptation_of_frihamnen_poster.pdf
 • Perspektiv och målkonflikter inom hållbar stadsutveckling
  Svenberg, S. Mistra Urban Futures Report 2014: 3. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2014
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/mistra_urban_futures_reports_2014-03_perspektiv_och_malkonflikter_inom_hallbar_stadsutveckling_sebastian_svenberg.pdf
 • Grundström and Pleijel (2014)
  Limited effect of urban tree vegetation on NO2 and O3 concentrations
  Grundström M. and Pleijel H., Environmental Pollution, vol. 189, 2014, pp. 73-76
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Östra sjukhuset: Framtidens hållbara sjukhusområde utgåva 2
  Hinnerson, J. & Jurin, A. (eds.). Gothenburg: VGR Västfastigheter, 2014
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/ostra_sjukhuset_framtidens_hallbara_sjukhusomradet_utgava_2_2.pdf
 • Segregation - utbredning, orsaker, effekter och möjliga åtgärder: Ett kunskapsunderlag om segregation inom projekt KAIROS
  Guevara, B. Mistra Urban Futures Paper 2014:3. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2014
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/kunskapsunderlag_segregation_0.pdf
 • Demokratitorg: Vad händer med medskapandet när ungdomar och politiker möts?
  Widigson, M., Paulsson, L., Lorentzi, Å., Allelin, M. & Olofsson, G. Mistra Urban Futures Report. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2014
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/demokratitorg_-_vad_hander_med_medskapandet_nar_ungdomar_och_politker_mots_kairos.pdf
 • Klimatomställning Göteborg 2.0: Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar
  Larsson, J. & Bolin, L. Mistra Urban Futures Report 2014: 2. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2014
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/klimatomtallning_goteborg_2.0_mistra_urban_futures_report_2014_02_1.pdf
 • Low-carbon Gothenburg 2.0: Technological potentials and lifestyle changes
  Larsson, J. & Bolin, L. Mistra Urban Futures report 2014:1. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2014
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/low_carbon_gothenburg_2.0_mistra_urban_futures_reports_2014_01.pdf
 • Socio-ecological transitions of cities: exploring spatial, ecological and governance dynamics in European cities
  Kaczorowska, A., Kain, J., Frantzeskaki, N., Haase, D., Baro, F., Gomez-Baggethun, E., Artmann, M., Schewenius, M., Elmqvist, T. & van Ham, C. In Proceedings from the 4rth International Conference on Sustainability Transitions, The Sustainability Transitions Research Network (STRN). Zurich, Switzerland, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Ecosystem services in urban landscapes: practical applications and governance implications
  Haase, D., Frantzeskaki, N. & Elmqvist, T. Ambio, vol. 43, no. 4, 2014, pp. 407–412
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Are we ready for urban ecosystem services yet? Institutional conditions for application of the urban ecosystem service framework in Berlin, New York, Rotterdam, Salzburg and Stockholm.
  Hansen R., Frantzeskaki N., McPhearson T., Rall E.L. Kaczorowska A., Kain J.-H., Kabisch N., Artmann M., Wurster D., Pauleit S. (2013): First Congress of the Society for Urban Ecology (SURE). Berlin, 25-27 July, 2013.
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Urbes I Workshop Summary Report
  Kain, J-H. & Kaczorowska, A. Mistra Urban Futures Report, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/urbes_i_workshop_summary_report_urbes.pdf
 • Follow-up Report: Competing for Urban Land
  Olofsdotter, B., Chang, H-W., Kain, J-H. & Scurrell, B. Report. Urban Nexus, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/follow-up_report_competing_for_urban_land_urban_nexus.pdf
 • Competing for Urban Land: Synthesis Report for Urban Nexus
  Olofsdotter, B., Björnberg, K., Chang, H-W., Kain, J-H., Linn, E. & Scurrell, B. Urban Nexus, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/competing_for_urban_land_sr3_130517_0.pdf
 • Trading Places - Accessing land in African cities
  Berrisford, Stephen., Wanjiku Kihato, Caroline., McGaffin, Rob., Napier, Mark. and Royston, Lauren. South Afric: African Minds Publishers, 2014.
  Plats:Kapstaden Typ:Bok
 • South Africa’s Three Waves of Environmental Policy: (Mis)aligning the Goals of Sustainable Development, Environmental Justice and Climate Change Sustainable Development, Environmental Justice and Climate Change
  Patel, Zarina. Geography Compass 8/3 (2014): 169–181 doi: 10.1111/gec3.12119
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Lost in interpretation: how narratives are interpreted into data in participatory planning processes in a Swedish context
  Bomble, L. In Book of Abstracts of the International Conference on 'Changing Cities': Spatial, morphological, formal and socio-economic dimensions, A. Gospadini (ed.). Skiathos Island, Greece: The Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/bomble-lostintranslation-revised.pdf
 • The Routledge Handbook on Cities of the Global South
  Parnell, S. & Oldfield, S. (eds.). Abingdon: Routledge, 2014
  Plats:Kapstaden Typ:Bok
 • The city as constituted by numbers: accounting practices shaping the future city
  Brorström, S. 10th Interdisciplinary Perspectives on Accounting Conference, The Interdisciplinary Perspectives on Accounting Research Group (IPA). Cardiff, Wales, 2012
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • The city as constituted by numbers: a city strategy process in practice
  Brorström, S. The 28th EGOS Colloquium 2012: Design!?: Strategy-as-Practice Paper Development Workshop, European Group for Organizational Studies (EGOS). Helsinki, Finland, 2012
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Creating the image of sustainability: the city of Gothenburg
  Brorström, S. China Symposium 2012: Chinese mega-cities in the world, Stockholm University and Fudan University, Shanghai. Stockholm, Sweden, 2012
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
 • Medborgardialog Centrala Älvstaden
  Brorström, S. & Åström, J. Mistra Urban Futures, 2011
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/medborgardialog_centrala_alvstaden.pdf
 • Centrala Älvstaden - höga förväntningar och stora utmaningar
  Brorström, S. Kfi-rapport 115. KFi – Kommunforskning i Västsverige, 2011
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/centrala_alvstaden_-_hoga_forvantningar_och_stora_utmaningar_kfi-rapport_115.pdf
 • Centrala Älvstaden: höga förväntningar och stora utmaningar
  Brorström, S. Mistra Urban Futures Papers 2012:2. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2012
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/centrala_alvstaden_-_hoga_forvantningar_och_stora_utmaningar_m-uf_2012_2_centrala_alvstaden_goteborg_-_larande_genom_utvardering.pdf
 • Africa's Urban Revolution
  Parnell, S. & Pieterse, E. (eds.). London: Zed Books, 2014
  Plats:Kapstaden Typ:Bok
 • Energieffektivisering i bostadssektorn
  Sandoff, A. In Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus: Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad, 2012, Appendix D, pp. 60-66
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/energieffektivisering_i_bostadssektorn.pdf
 • Affärsmässighet i kommunala bostadsbolag: effekter på energieffektivisering och andra hållbarhetsåtgärder
  Langlet, D. & Örnberg, Å. Förvaltningsrättslig tidskrift, no. 3, 2012, pp. 319-338
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Urban Empowerment: Cultures of Participation and Learning
  Stenberg, J., Fryk, L., Bolin, E., Borg, P., Castell P., Evenås, U. & Larberg, V. Mistra Urban Futures Report. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2012
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/urban_empowerment_cultures_of_participation_and_learning_urban_empowerment_pilot_3.pdf
 • Dialogues and citizen initiatives in stigmatized urban areas: reflections on the development of participatory planning principles in Gothenburg
  Castell, P. IFHP 56th World Congress: Inclusive cities in a global world, The International Federation for Housing and Planning (IFHP). Gothenburg, Sweden, 2012
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/dialogues_and_citizen_initiatives_in_stigmatized_urban_areas_reflections_on_the_development_of_participatory_planning_principles_in_gothenburg_interplace.pdf
 • The Strength of Codesign: Citizens as Community Builders
  Stenberg, J. In Design, Participation, Sustainability, ICT: Sustainable Public Open Spaces and Participation through Interaction and ICT, T. Ooms and J. Verbeke (eds.). Ghent, Belgium, 2012, pp. 78-93
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/the_strength_of_codesign_interplace.pdf
 • Energismartast i Västsverige: en fråga om hur man bor?
  Norén Bretzer, Ylva. (2013) ”Energismartast i Västsverige – en fråga om hur man bor?”, i Bergström, Annika & Ohlsson, Jonas (red), I En region för alla? Medborgare, människor och medier i Västsverige, s. 201-215. Göteborgs universitet: SOM-institutets rapport nr. 60.
  Plats:Göteborg Typ:Bokkapitel
 • Urban Qualities: Ett kunskapsområde
  Forsemalm, J. & Demker, A. (eds.) Mistra Urban Report 2013:6. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/urban_qualities_mistra_urban_futures_report_2013_6.pdf
 • Infrastrukturnära vegetation i Göteborg
  Lindberg F., Johansson L. & Thorsson S. Gothenburg: University of Gothenburg, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/infrastrukturnara_vegetation_i_goteborg_vardering_av_ekosystemtjanster.pdf
 • Klimatsmarta energisystem: Barriärer och inspiration till handling
  Ljungkvist, H., Eriksson, E., Ekvall, T., Bolin, L. & Adolfsson, I. Report C7. Stockholm: IVL Svenska Miljöinstitutet, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/rapport_ha3_final.pdf
 • Energiscenarier for Frederikshavn og Göteborg: Huvudaktivitet 2
  Sperling, K., Ljungkvist, H., Eriksson, E., Ekvall, T., Bolin, L. & Adolfsson, I. Report C6. Stockholm: IVL Svenska Miljöinstitutet, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/energiscenarier_for_frederikshavn_og_goteborg_huvudaktivitet_2_princip_0.pdf
 • Designing the metropolitan future of Shanghai: a local interaction platform looking to incorporate urban access design considerations in planning for a fairer, denser and greener mega-city
  Nikitas, A. & Rahe, U.10th European Academy of Design Conference: Crafting the Future, European Academy of Design. Gothenburg, Sweden, 2013
  Plats:Global, Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/designing_the_metropolitan_future_of_shanghai_a_local_interaction_platform_looking_to_incorporate_urban_access_design_considerations_in_planning_for_a_fairer_denser_and_greener_mega-city_mobile_metropolis.pdf
 • Encouraging Sustainable Urban Access: An Exploratory Student Approach to Design of Product Service Systems
  Nikitas, A., Rahe, U. & Karjalainen, T. In DS 76: Proceedings of E&PDE 2013, the 15th International Conference on Engineering and Product Design Education, Dublin, Ireland, 05-06.09.2013: Design Education - Growing Our Future, E. Bohemia et al. (eds.). Courtleigh, U.K.: Institution of Engineering Designers, The Design Society, 2013
  Plats:Global, Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/encouraging_sustainable_urban_access_an_exploratory_student_approach_to_design_of_product_service_systems.pdf
 • Strategic Design through Brand Contextualization
  Karjalainen, T., Nikitas, A. & Rahe, U. 5th International Congress of International Association of Societies Of Design Research, Japanese Society for the Science of Design. Tokyo, Japan, 2013
  Plats:Global Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/strategic_design_through_brand_contextualization_mobile_metropolis.pdf
 • Innovative Bike-Sharing Design as a Research and Educational Platform for Promoting More Livable Urban Futures
  Nikitas, A., Rahe, U. & Karjalainen, T. 5th International Congress of International Association of Societies Of Design Research, Japanese Society for the Science of Design. Tokyo, Japan, 2013
  Plats:Global Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/innovative_bike-sharing_design_as_a_research_and_educational_platform_for_promoting_more_livable_urban_futures.pdf
 • Identifying and Surpassing Contextual Barriers in Cross-Border Research Collaboration: The Case of the Sino-Swedish Project Shanghai Local Interaction Platform
  Nikitas, A. & Rahe, U. Nationell Konferens i Transportforskning (Swedish National Conference on Transport Research), The Service and Market Oriented Transport Research Group. Gothenburg, 2013
  Plats:Global, Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/identifying_and_surpassing_contextual_barriers_in_crossborder_collaboration.pdf
 • Interventions and governance in our time: cities as nodes for global governance or local battlefields for social conflicts?
  Abrahamsson, H. GCGD Conference on Rethinking Interventions and Governance, Gothenburg Centre of Globalization and Development. Gothenburg, Sweden, 2011
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/interventions_and_governance_in_our_time_interplace.pdf
 • Cities as nodes for global governance or battlefields for social conflicts? The role of dialogue in social sustainability
  Abrahamsson, H. The 56th IFHP World Congress, The International Federation for Housing and Planning (IFHP). Gothenburg, Sweden, 2012
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/cities_as_nodes_for_global_governance_or_battlefields_for_social_conflicts_the_role_of_dialogue_in_social_sustainability_mellanplats.pdf
 • Städer som nav för en global samhällsutveckling eller slagfält för sociala konflikter?
  Abrahamsson, H. Malmö: Kommission för ett socialt hållbart Malmö, City of Malmö, 2012
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/stader_som_nav_for_en_global_samhallsutveckling_eller_slagfalt_for_sociala_konflikter_interplace.pdf
 • Globaliseringens lokala uttryck: ett freds- och utvecklingsperspektiv på frågan om social hållbarhet
  Abrahamsson, H. Globala Malmö – Malmö Stads temadag, Malmö Stad. Malmö, Sweden, 2012
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/hans_abrahamsson_globaliseringens_lokala_uttryck_ett_freds-_och_utvecklingsperspektiv_pa_fragan_om_social_hallbarhet.pdf
 • Globaliseringens lokala uttryck: städer som noder för global samhällsstyrning eller som slagfält för sociala konflikter? En essä kring lokal globalisering, folkbildning och socialt hållbar stadsutveckling
  Abrahamsson, H. Den nationella folkbildningskonferensen Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa, Folkbildningsrådet. Malmö, Sweden, 2011
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/globaliseringens_lokala_uttryck_stader_som_noder_for_global_samhallsstyrning._interplace.pdf
 • The role of cities in future global governance
  Abrahamsson, H. The Annual Meeting of the Political Scientists, Swedish Political Science Association (SWEPSA). Växjö, Sweden, 2012 
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/the_role_of_cities_in_future_global_governance_interplace.pdf
 • Framtiden är redan här: Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling.
  Stenberg, J., Abrahamsson, H., Benesch, H., Berg, M., Castell, P., Corkhill, E., Danielsson, S., Fridén, A. , Heed Styffe, R., Jadelius, L., Larberg, V. & Tahvilzadeh, N. Gothenburg: Chalmers University of Technology, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Bok
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/framtidenarredanhar.pdf
 • The nexus between environmental knowledge and ecotourism attitude among the local youths in co-educational secondary schools in Bondo Sub-County Siaya County
  Wanga, J.O., Hayombe, P.O., Odunga, P.O. & Odede, F.Z.A. International Journal of Business and Social Research, vol. 3, no. 7, 2013
  Plats:Kisumu Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Universities, reflexivity and critique: uneasy parallels in practice
  May, T. & Perry, B. Policy Futures in Education, vol. 11, no. 5, 2013, pp. 505-514
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • A Phenomenological Inquiry into the Experience of Having a Design Concept
  Jin, M. Diss. The Hong Kong Polytechnic University. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2013
  Plats:Global, Göteborg Typ:Akademisk avhandling
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/a_phenomenological_inquiry_majin_book_20131107_1.pdf
 • Power and Dialogue in Just and Socially Sustainable Cities
  Abrahamsson, H. Mistra Urban Futures Report. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/power_and_dialogue_in_just_and_socially_sustainable_swedish_cities_kairos.pdf
 • Makt och dialog i rättvisa och socialt hållbara svenska städer
  Abrahamsson, H. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/makt_och_dialog_i_rattvisa_och_socialt_hallbara_svenska_stader._kairos.pdf
 • Att genomföra politiska beslut: Varför det blir som det blir när vi vill så väl
  Bengtsson, M. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/att_genomfora_politiska_beslut_varfor_det_blir_som_det_blir_nar_vi_vill_sa_val_kairos.pdf
 • Design Harvests: An Acupunctural Design Approach Towards Sustainability
  Lou, Y., Valsecchi, F. & Diaz, C. Design Harvests: An Acupunctural Design Approach Towards Sustainability. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2013
  Plats:Global Typ:Bok
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/design_harvest_an_acupunctrual_design_approach_towards_sustainability.pdf
 • Träden i staden: Användningen av LiDAR-data för att identifiera urban vegetation
  Lindberg, F., Johansson, L. & Thorsson, S. Mistra Urban Futures Report 2013: 2. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/traden_i_staden_-_anvandningen_av_lidar-data_for_att_identifiera_urban_vegetation_vardering_av_ekosystemtjanster_av_urban_gronska.pdf
 • The centre for sustainable urban and regional futures: governance, knowledge and transitions to sustainable urban futures
  Hodson, M., May, T. & Perry, B. Soziale Technik, no. 4, 2012, pp. 11-14
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • The political-institutional conditions for climate change adaptation in South African municipalities
  Taylor, A., Cartwright, A. & Sutherland, C. Focales no. 18, AFD French Development Agency, 2014
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • South Africa’s three waves of environmental policy: (mis) aligning the goals of sustainable development, environmental justice and climate change
  Patel, Z. Geography Compass, vol. 8, no. 3, 2014, pp. 169-181
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • ‘No messing in Bonteheuwel’: Tracing the transition to a virtuous cycle of community development
  Arendse, W. & Patel, Z. Town and Regional Planning,vol. 65, no. 1, 2014, pp. 1-11
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Linking spatial planning and land use management in the City of Cape Town: the case of the package of plans
  Steenkamp, L. & Winkler, T. Urban Forum, 2014, DOI 10.1007/s12132-013-9216-y
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Methods and considerations for determining urban growth boundaries: an evaluation of the Cape Town experience
  Sinclair-Smith, K. Urban Forum, 2013, DOI 10.1007/s12132-013-9207-z
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • The urban everyday: the history and dynamics of place making. Review of Hall, S. City, Street and Citizen: The Measure of the Ordinary
  May, T. Symbolic Interaction, vol. 32, no. 2, 2013, pp. 234-236
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • The intermediary organisation of low carbon cities: a comparative analysis of transitions in Greater London and Greater Manchester
  Hodson, M., Marvin, S. & Bulkeley, H. Urban Studies, vol. 50, no. 7, 2013, pp. 1403-1422
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Floda. Photo Linnea Carlsson
  From creep to co-op: research(er) paying the cost of displacement?
  Forsemalm, J. Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research: Communication Culture in Practice, vol. 5, 2013, pp. 385-397
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • City-Level Decoupling: Urban resourse flows and the governance of infrastructure transitions. Summary for Policy Makers
  Swilling, M., Robinson, B., Hodson, M. & Marvin, S.Report. United Nations Environment Programme (UNEP), 2013
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
 • Sorting waste in apartment buildings: facts and possibilities
  Ordoñez, M. I., Harder, R. and Rahe, U. Proceedings of the ERSCP-EMSU 2013 conference, 16th Conference of the European Roundtable on Sustainable Consumption and Production (ERSCP) & 7th Conference of the Environmental Management for Sustainable Universities (EMSU), 4 – 7 June 2013, Istanbul, Turkey, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/sorting_waste_in_apartment_buildings_facts_and_possibilities_from_waste_to_resources.pdf
 • From Industrial Waste to Product Design
  Ordoñez, M.I., Rexfelt, O. & Rahe, U. DesignEd Asia Conference 2012: Incorporating Disciplinary Dynamics Into Design Education, School of Design of The Hong Kong Polytechnic University-Hong Kong Design Institute. Hong Kong, 2012
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/from_industrial_waste_to_product_design.pdf
 • How design relates to waste: a categorization of concrete examples
  Ordonez, M.I., Rahe, U. In Proceedings of the 17th International Conference Sustainable Innovation 2012, Bonn, Germany, October 29 – 30, The Centre for Sustainable Design, 2012
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/waste_a_categorization_of_concrete_examples.pdf
 • Collaboration between design and waste management: can it help close the material loop?
  Ordoñez, M.I. & Rahe, U. Resources Conservation and Recycling, vol. 72, 2013, pp. 108-117
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Participatory design tools in place branding
  Jernsand, E.M. & Kraff, H. 10th European Academy of Design Conference: Crafting the Future, European Academy of Design (EAD). Gothenburg, Sweden, 2013
  Plats:Kisumu Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/participatory_design_tools_in_place_branding_ecotourism.pdf
 • Mapping the Urban Knowledge Arena: Final Synthesis Report
  Perry, B., Wharton, A., Hodson, M. & May, T. Report. Manchester: SURF, Salford University, 2013
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/mapping_the_urban_knowledge_arena_report_2012_0.pdf
 • Low-carbon Gothenburg: Technological Potentials and Lifestyle Changes
  Bolin, L., Larsson, J., Sinclair, R., Hellström, P., Palmestål, K., Svensson, I. & Mattson, B. Mistra Urban Futures Brief 2013:1. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/low-carbon_gothenburg_brief2013_1.pdf
 • Klimatomställning Göteborg: Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar
  Bolin, L., Larsson, J., Sinclair, R., Hellström, P., Palmestål, K., Svensson, I. & Mattson, B. Mistra Urban Futures Report 2013:5. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/rapport_klimatomstallning_goteborg.pdf
 • Université et territoire en Angleterre : l’écart entre l’excellence et l’utilité
  Perry, B., In Mespoulet, M., "Universite et Territoires", Presses Universitaires de Rennes, 2012
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Bokkapitel
 • Towards a research and action agenda on urban planning: design and health equity in cities in low and middle-income countries
  Smit, W., Hancock, T., Kumaresen, J., Santos-Burgoa, C., Sánchez-Kobashi Meneses, R. & Friel, S. Journal of Urban Health, vol. 88, no. 5, 2011, pp. 875-885
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • The climate adaptation and sustainability implications of five strategies for a waterfront development
  Morrison, G. IWA World Congress on Water, Climate and Energy, International Water Association. Dublin, Ireland, 2012
  Plats:Göteborg Typ:Konferensbidrag (refereegranskat)
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/the_climate_adaptation_and_sustainability_implications_of_five_strategies_for_a_waterfront_development_pilot_2_frihamnen.pdf
 • Social Research: Issues, Methods and Process
  May, T. 4th edition. McGraw, Berkshire: Open University Press, 2011
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Bok
 • Universities and cities: governance, institutions and mediation
  Perry, B. Built Environment, vol. 37, no. 3, 2011, pp. 245-260
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Upscaling Ecotourism in Kisumu City and Its Environs: Local Community Perspective
  Hayombe, P.O., Agong, S.G., Nystrom, M., Mossberg, L., Malbert, B. & Odede, F.Z.A. International Journal of Business and Social Research (IJBSR), vol. 2, no. 7, 2012, pp. 158-174
  Plats:Kisumu Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Sea-level rise for Cape Town: impacts and adaptation
  Brundrit, G. & Cartwright, A. In Observations on Environmental Change in South Africa, L. Zietsman (ed). Stellenbosch: Sun Press, 2011
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Re-thinking sustainable knowledge-based urbanism through active intermediation: what knowledge and how?
  Perry, B., May, T., Marvin, S. & Hodson, M. In Production and Use of Urban Knowledge: European Experiences, H.T. Andersen and R. Atkinson (eds). Dordrecht: Springer, 2014
  Plats:Global, Sheffield-Manchester Typ:Bokkapitel
 • Integration and implementation in action at Mistra Urban Futures: a transdisciplinary center for sustainable urban development
  Polk, M. In Disciplining Interdisciplinarity: Integration and Implementation Sciences for Researching Complex Real World Problems, G. Bammer (ed.). Canberra: ANU e press, 2013
  Plats:Global, Göteborg Typ:Bokkapitel
 • Mistra Urban Futures: a living laboratory for urban transformations
  Polk, M., Kain, J-H. & Holmberg, J. In Regenerative Sustainable Development of Universities and Cities: The Role of Living Laboratories, A. König (ed). Cheltenham: Edward Elgar, 2013, pp. 173-193
  Plats:Global Typ:Bokkapitel
 • Grazing response in the vegetation communities of the Kamiesberg, South Africa: adopting a plant functional type approach
  Anderson, P.M. & Hoffman, M.T. Journal of Arid Environments, vol. 75, no. 3, 2011, pp. 255-264
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Excellence, relevance and the construction of regional science policy: science frictions and fictions in the North West of England
  Perry, B. In Universities and Regional Development: A Critical Assessment of Tensions and Contradictions, R. Pinheiro, P. Benneworth and G.A. Jones (eds). Oxford: Routledge, 2014 
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Bokkapitel
 • Reflexivity and the Practice of Qualitative Research
  May, T. & Perry, B. In Sage Handbook of Qualitative Data Analysis, U. Flick (ed.). London: Sage, 2013
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Bokkapitel
 • Community-university engagement: the Philippi CityLab in Cape Town and the challenge of collaboration across boundaries
  Brown-Luthango, M. Higher Education, vol. 65, no. 3, 2013, pp. 309-324
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Climate Change Poverty and Development
  Cartwright, A. In The CSI Handbook, 14th edition, published by Trialogue Publication in 2011.
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Climate Change At City Scale: Impacts, Mitigation and Adaptation in Cape Town
  Cartwright, A., Parnell, S., Oelofse, G., Ward, S. (eds). Published by Routledge 2012.
  Plats:Kapstaden Typ:Bok
 • Climate Change and Adaptation in African Agriculture
  Ziervogel, G. and Cartwright, A. In In Fujikura and Kawanishi (eds) Climate Change Adaptation and International Development. Routledge 2010.
  Plats:Kapstaden Typ:Bokkapitel
 • Beslutsmodeller: Om beslutsmodeller och internationella erfarenheter för förändring av urban mobilitetsplanering
  Stål, J. Mistra Urban Futures Seminarieunderlag 5. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2012
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/beslutsmodeller_-_om_beslutsmodeller_och_internationella_erfaranheter_121105_rapport_johanna_stal_wise_jl.pdf
 • Frihamnen i ett förändrat klimat: Klimatanpassningsstrategiers påverkan på hållbar utveckling
  Roth, S., Thörn, P., Buhr, K., Moback, U., Morrison, G., Knutsson, P. & Areslätt, H. Mistra Urban Futures Report 2012:2. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2012
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/frihamnen_i_ett_forandrat_klimat_klimatanpassad_stadsstruktur_scenarier_for_ett_framtida_frihamnen_0.pdf
 • Dialog i stadsbyggande: Forskningsöversikt och praktiska exempel från kommuner i Sverige
  Harling, T., Ström, L. & Riise, J. Mistra Urban Futures Report 2013:4. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/dialog_i_stadsbyggandet_-_forskningsoversikt_och_praktiska_exempel_fran_kommuner_i_sverige_0.pdf
 • Affärsdriven hållbar stadsutveckling: Goda exempel och potential
  Eriksson, E., Sandoff, A., Värmby, G., Rönnborg, P., Jensen, C., Molnar, S., Bergstrand, B.O., Antonsson, A.B., Elias, K., Kildsgaard, I., Bolin, L. & Wolf, C. Mistra Urban Futures Report. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/affarsdriven_hallbar_stadsutveckling_-_goda_exempel_och_potential_affarsdriven_hallbar_stadsutveckling_pilot_4.pdf
 • Governance: Att styra med insikt snarare än avsikt
  Forsemalm, J., Montin, S., Johansson, M., Lilled, L., Johansson, E., Gustafsson, J., Löf, Y. & Elias, K. Mistra Urban Futures Report 2012:1. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2011
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/governance_-_att_styra_med_insikt_snarare_an_avsikt_flernivastyrning_pilot_1.pdf
 • Low Carbon Stations for Low Carbon Cities Quick-Scan Desk Research on Trends, Challenges and Opportunities in Adapting Urban Interchanges for Low Carbon Future
  Leemans, A. & Ivkovic, M. Brussels: Yellow design Foundation, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/low_carbon_stations_for_low_carbon_cities_quick-scan_desk_research_on_trends_challenges_and_opportunities_in_adapting_urban_interchanges_for_low_carbon_future.pdf
 • Mistra Urban Futures Manual of Joint Knowledge Production for Urban Change: Version 1
  Westerberg, L., Polk, M. & Frid, A. Mistra Urban Futures Report. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2013
  Plats:Global, Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/project_handbook_english_version_may_1_2013.pdf
 • Gemensam kunskapsproduktion för urbana förändringar
  Westerberg, L., Polk, M. & Frid, A. Mistra Urban Futures Report. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2013
  Plats:Global Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/gemensam_kunskapsproduktion_for_urbana_forandringar.pdf
 • Det urbana stationssamhället
  Dahlstrand, A., Forsemalm, J., Palmås, K. Det urbana stationssamhället - forsknings- och praktikeröversikt. Mistra Urban Futures Report 2013:3.
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/det_urbana_stationssamhallet_-_-_forsknings-_och_praktikeroversikt_urbana_stationssamhallen.pdf
 • Urban Cultures as a field of knowledge and learning
  Gillberg, D., Berglund, Y., Brembeck, H. & Stenbäck, O. Mistra Urban Futures Report 2012:4. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2012
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/urban_cultures_as_a_field_of_knowledge_and_learning_urban_cultures.pdf
 • Low Carbon Nation?
  Hodson, M. & Marvin, S. Routledge, 2013
  Plats:Sheffield-Manchester Typ:Bok
 • Lån till klimatanpassat byggande: En förstudie om problemet med långivare och låntagares värderingsskillnader
  Overland, C., Sandoff, A. & Hansson, A. Mistra Urban Futures Report 2013:1. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/lan_till_klimatanpassat_byggande_lanefinansiering_av_klimatsmarta_byggnader.pdf
 • Towards effective city planning: the case of Cape Town in identifying potential housing land
  Brown-Luthango, M., Makanga, P. & Smit, W. Urban Forum, vol. 25, no. 2, 2013, pp. 189-203
  Plats:Kapstaden Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • One Earth, One UN in a Chinese Garden: on exhibition design of the UN pavilion, EXPO 2010 Shanghai
  Lou, Y. & Reuterswärd, L. 2nd edition. Nairobi, Kenya: United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), 2012
  Plats:Global Typ:Bok
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/one_earth_one_un_in_a_chinese_garden_on_exhibition_design_of_the_un_pavilion_expo_2010_shanghai.pdf
 • Renovating to passive housing in the Swedish million programme
  Friesen, C., Malbert, B. & Nolmark, H. Planning Theory & Practice, vol. 13, no. 1, 2012, pp. 113-174
  Plats:Göteborg Typ:Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
 • Wellbeing
  Station Community Transitions: A Matter of Push or Pull?
  Forsemalm, J., Palmås, K. & Hadasch, I. Mistra Urban Futures Paper 2013:1. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2013
  Plats:Göteborg Typ:Rapport/Paper/Working paper/Brief
  Ladda ned http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/station_community_transitions_-_a_matter_of_push_or_pull_urbana_stationssamhallen.pdf

Dela sidan

Share to Facebook Share to Twitter Email...