Mistra Urban Futures projekt

Projekt utgör kärnan i Mistra Urban Futures verksamhet. Projekten arbetar alla mot att bidra till städer som är rättvisa, gröna och tillgängliga. Den gemensamma kunskapsproduktionen är central. Kunskapen som tas fram i projekten baseras i lika hög grad på både forskning och praktik. Nedan hittar du mer information om såväl avslutade som pågående projekt.

Pågående projekt

Filtrera projekt:

 • Planning methods for sustainable local and regional development

  Göteborg
 • Affärsdriven Stadsutveckling (BISUD)

  Göteborg
 • Cape Town

  CityLab Programme

  Kapstaden
 • Culture and Heritage in Gothenburg, Sweden

  Culture and Heritage

  Göteborg
 • DIABAHS Dialouge senior citizen

  DIABAHS

  Göteborg
 • Följeforskning och lärande för förverkligande av Vision Älvstaden

  Göteborg
 • Funktek

  Göteborg
 • Medborgardeltagandets effekter

  Göteborg
 • Manchester City Hall Jam and Justice Mistra Urban Futures

  Jam and Justice

  Sheffield-Manchester
 • Doktorandprojekt: A Biologically-centered Framework in Urban Foodscapes

  Göteborg
 • PhD project: Comparing planning systems

  Göteborg
 • Doktorandprojekt: From Waste to Resources

  Göteborg
 • Doktorandprojekt: Regenerativt platsskapande

  Göteborg
 • PhD project: Transitions towards sustainable multimodal personal mobility based on the local context

  Global
 • Socialt hållbar stadsdelsomvandling – indikatorer och verktyg

  Göteborg
 • Socially sustainable urban planning and development

  Social hållbarhet i samhällsplanering

  Göteborg
 • Det Urbana Stationssamhället - vägen mot ett resurssnålt resande

  Göteborg
Avslutade projekt

Filtrera projekt:

 • Wholefood store Manchester

  #digitalbiospheric

  Sheffield-Manchester
 • Project

  3D-visualization of air pollutants

  Göteborg
 • Följeforskning av 3K - Kvillebäcken, Krokslätt och Kongahälla

  Göteborg
 • Klimatanpassad stadsstruktur: scenarier för framtida Frihamnen (Pilotprojekt 2010-2011)

  Göteborg
 • Africa Regional Peer Learning, Knowledge and Dissemination Programme

  Kapstaden
 • Project

  Attractive and diverse

  Göteborg
 • Affärsdriven hållbar stadsutveckling (Pilotprojekt 2010-2011)

  Göteborg
 • Staden som värdenätverk (CAVN)

  Göteborg
 • Lånefinansiering av klimatsmarta byggnader

  Göteborg
 • Brogården, Alingsås - under renovering

  ClueE - Collaborative Learning for Urban Energy Efficiency

  Göteborg
 • Comparing Urban Futures

  Sheffield-Manchester
 • Contributing to Urban Debates in South Africa

  Kapstaden
 • Creative Urban Environments

  Sheffield-Manchester
 • Dialog i stadsbyggandet

  Göteborg
 • Dela[d] Stad

  Göteborg
 • Doktorandprojekt: Blandad stad

  Göteborg
 • Ecotourism

  Kisumu
 • Effekt på luftkvalitet till följd av förtätning

  Göteborg
 • Centrala Älvstaden Göteborg – lärande genom utvärdering

  Göteborg
 • Fokusgrupp kring samverkan mellan näringsliv och offentliga aktörer

  Göteborg
 • Följeforskning av Vinnovas innovationsplattformar för hållbar stadsutveckling

  Göteborg
 • GAPS in Greater Manchester

  GAPS in Greater Manchester: Working with the Low Carbon Hub

  Sheffield-Manchester
 • GO:SMART

  Göteborg
 • Governance and Policy for Sustainability, GAPS

  Kapstaden, Global, Göteborg, Sheffield-Manchester, Kisumu
 • Governance, Knowledge, Policy for Sustainability in Greater Manchester

  Sheffield-Manchester
 • Komettorget

  Grön Produktion - odla mat och jobb i staden

  Göteborg
 • Industry and Commerce in Regional Planning

  Industry and commerce in regional planning

  Göteborg
 • Göteborgs Innovationsplattform

  Göteborg
 • Mellanplats

  Göteborg
 • Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer - KAIROS

  Göteborg
 • Kunskapsagendan

  Kunskapsagenda för hållbar stadsutveckling

  Göteborg
 • Knowledge Transfer Programme

  Kapstaden
 • Kommersen 2.0

  Göteborg
 • Mapping the Urban Knowledge Arena

  Sheffield-Manchester
 • Market places

  Göteborg, Kisumu
 • Flernivåstyrning (Pilotprojekt 2010-2011)

  Göteborg
 • OZONE

  Sheffield-Manchester
 • Doktorandprojekt: Dialogplanering

  Göteborg
 • Pilot Project to Test Potential Targets and Indicators for the Urban Sustainable Development Goal

  Kapstaden, Global, Göteborg, Sheffield-Manchester, Kisumu
 • Platform Mistra Urban Futures Manchester

  Platform

  Sheffield-Manchester
 • PRINCIP

  Göteborg
 • Realising the potential

  Realising the potential of community areas

  Sheffield-Manchester
 • Remaking the Material Fabric of Greater Manchester

  Sheffield-Manchester
 • Safe, Efficient Vehicle Solutions – SEVS2

  Göteborg
 • SEiSMiC - Societal Engagement in Science, Mutual learning in Cities

  Göteborg
 • SENDSMART

  Göteborg
 • Manchester photo Baresi Franco

  SIRCUS

  Sheffield-Manchester
 • Project

  Smart and Open Cities: Innovative eGovernance Systems for Communities

  Göteborg
 • Sustainable Lifestyles - Tools and Methods

  Göteborg
 • Hållbara livsstilar

  Sustainable Lifestyles - Tools and Methods

  Göteborg
 • Bråtapaviljongen - ett varv till

  Göteborg
 • Östra sjukhuset - ett hållbart sjukhusområde

  Göteborg
 • Univer-City

  Univer-City

  Sheffield-Manchester
 • Urban CoMapper©

  Göteborg
 • Urban Cultures: Fallet Kommersen

  Göteborg
 • Den lärande staden (Pilotprojekt 2010-2011)

  Göteborg
 • Urban Food

  Urban food: evidence, practice and policy

  Sheffield-Manchester
 • Urbana spel (Pilotprojekt 2010-2011)

  Göteborg
 • URBAN-NEXUS

  Göteborg
 • URBES - Urban Biodiversity and Ecosystem Services

  Göteborg
 • Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska

  Göteborg
 • Values and Learning in Urban Environments

  Sheffield-Manchester
 • Where Architecture Meets Planning, Where the Plan Meets the People

  Göteborg
 • WISE – Well-being in Sustainable Cities

  Göteborg

Dela sidan

Share to Facebook Share to Twitter Email...