Urban Lunch-time 

Urbana utmaningar och sociala innovationer i Europa 

Datum: Onsdag 22 mars
Tid: 11.30 - 13.00 (enkel vegetarisk lunch från 12.20)
Plats: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg
Anmälan: Senast 16 mars 

Urbana utmaningar och sociala innovationer i Europa

I november avslutades SEiSMiC, Social Engagement in Science, Mutual learning in Cities. Detta treåriga EU-projekt hade som målsättning att kartlägga urbana utmaningar i Europa, och att undersöka om sociala innovationer kan möta dessa utmaningar. Under seminariet kommer Joakim Forsemalm och Karl Palmås att diskutera lärdomar från projektet.

Talare

Joakim Forsemalm är doktor i Etnologi, verksam vid Radar arkitektur & planering i Göteborg

Karl Palmås är docent vid avdelningen Science, Technology and Society vid Chalmers tekniska högskola.

Om projektet SEiSMiC

Frågor? 

Ulrica Gustafsson, eventansvarig, ulrica.gustafsson@chalmers.se, telefon 0721 88 55 88

 

Files

  • Presentation SEiSMiC - Urbana utmaningar och sociala innovationer i Europa
  • The SEiSMiC practice-based guide to establishing national stakeholder networks for urban challenges
  • Streetsmarts A teacher’s guide on urban challenges and resilient cities

    (beta version—deliverable 4.2 of the SEiSMiC project)

Hörsalen på Länsstyrelsen Västra Götalands län, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg

Share this page

Share to Facebook Share to Twitter Email...